Vstupné

Vstupné je možné platiť LEN V HOTOVOSTI.

Vstupné na výstavy a expozície

Jedna výstava / expozícia:
Plné: 4,00 €
Zľavnené: 3,00 €

Všetky výstavy / expozície:
Plné: 8,00 €
Zľavnené: 5,00 €

Skupinové vstupné (10 a viac osôb):
Jedna výstava / expozícia: 3,00 € / os.
Všetky výstavy / expozície: 5,00 € / os.

Rodinné vstupné (2 dospelí + 2/3 deti):
Jedna výstava / expozícia: 10,00 €
Všetky výstavy / expozície: 20,00 €

Celoročná vstupenka pre 2 osoby (všetky výstavy a expozície, platná pre všetky expozitúry, mimo programov múzejnej pedagogiky a mimo sprievodných podujatí): 30,00 €


Vstupné na programy múzejnej pedagogiky a iné sprievodné podujatia

Prednáška, tvorivá dielňa, výchovno-vzdelávací program a iné (podľa ponuky):
3,00 € / 4,00 € / 5,00 € (pokiaľ nie je uvedené inak)


Zľavnené vstupné: dôchodcovia do 70 rokov, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO-26

Bezplatné vstupné: dôchodcovia nad 70 rokov, deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 osoba na 15 žiakov), držitelia preukazov Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM


Poplatok za fotografovanie, natáčanie videozáznamu (len na súkromné nekomerčné účely): 3,00 € / zariadenie

Fotografovanie / natáčanie videozáznamu pre komerčné účely: cena bude vykalkulovaná na základe vyplnenej žiadosti. Formulár žiadosti zašlite na mail: marketing@muzeumnitra.sk


Dom ľudového bývania a architektúry v Šali:

Plné: 5,00 €
Zľavnené: 3,00 €

Rezervácia skupinových  vstupov (min. 15 osôb) vopred, na telefónnom čísle  +421 948 535 782, volať v čase od 8:00-15:00.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00