Vstupné

Vstupné je možné platiť len v hotovosti.

Vstupné na výstavy a expozície

Jedna výstava / expozícia:
Plné: 3,00 €
Zľavnené: 2,00 €

Všetky výstavy / expozície:
Plné: 5,00 €
Zľavnené: 3,00 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb):
Jedna výstava / expozícia: 2,00 € / os.
Všetky výstavy / expozície: 3,00 € / os.


Vstupné na sprievodné podujatia

Tvorivá dielňa, výchovno-vzdelávací program, prednáška a iné (podľa ponuky): 2,00 €
(pokiaľ nie je uvedené inak)


Zľavnené vstupné: dôchodcovia do 70 rokov, deti od 4 rokov, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO-26

Bezplatné vstupné: dôchodcovia nad 70 rokov, deti do 3 rokov, držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, pedagogický dozor (1 osoba na 15 žiakov), rodičovský dozor na sprievodné podujatia, držitelia preukazov Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM


Poplatok za fotografovanie, natáčanie videozáznamu (len na súkromné nekomerčné účely): 3,00 € / zariadenie

Fotografovanie / natáčanie videozáznamu pre komerčné účely: cena bude vykalkulovaná na základe vyplnenej žiadosti. Formulár žiadosti zašlite na mail: marketing@muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00