Výstavy

Čarovný svet bábkového divadla, tvorbu kostýmových dizajnérov a výsledky ich práce, ako aj osudy jednej zo zakladateľských osobností profesionálneho divadelníctva na Slovensku, poodhalí séria výstav pod názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle.

Detail výstavy

Druhá časť výstavy o svätcovi Jánovi Nepomuckom oboznamuje so životopisom svätca a jeho výtvarným stvárnením prostredníctvom tvorby minulých i súčasných umelcov.

Detail výstavy

Aj keď sa príroda prirodzene neustále dynamicky mení biotickými, či abiotickými vplyvmi, človek ju svojimi zásahmi pretvára azda najzásadnejšie. Tieto zásahy zanechali na prírode svoje stopy, preto sme sa rozhodli upozorniť na tieto zmeny výstavou.

Detail výstavy

História Trianonu a Versaillského mierového systému, vytvorenie zahraničného a domáceho odboja počas prvej svetovej vojny, vznik Československej republiky, ale aj zaujímavé momenty zo zákulisia mierových rokovaní sú zachytené v rámci aktuálnej výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Detail výstavy

Výstava umožní návštevníkom po dlhšej dobe uvidieť na vlastné oči originály vzácnych pozlátených plakiet a liateho bronzového zvona. Pamiatky patria k raritným objavom pochádzajúcim z hradiska Bojná I – Valy, archeologickej lokality známej medzi odborníkmi i laikmi v celej Európe.

Detail výstavy

Prvá výstava z cyklu Hrady v Nitrianskom regióne predstaví archeologické nálezy nájdené na Oponickom hrade. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Detail výstavy

Výstava fotografií nitrianskeho fotografa Milana Hlôšku

Detail výstavy

Výstava drevených plastík ľudovoumeleckých rezbárov z okolia Nitry

Detail výstavy

Výstava prináša nové, doposiaľ menej známe informácie o poľovných revíroch nobility bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov 1800 - 1945, nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča.

Detail výstavy

Cieľom výstavy je popularizovať sakrálne pamiatky na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zameriava sa na prezentáciu reštaurátorských prác na vybraných pamiatkach lokalizovaných na území mesta a zbierkových predmetoch v Nitre, zobrazujúcich postavu sv. Jána Nepomuckého.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií