Spomienka na Janka Kráľa

Stála expozícia
Zlaté Moravce

Stála expozícia Spomienka na Janka Kráľa bola pripravená pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto významného štúrovského básnika. Podáva stručný prehľad jeho osudov ako človeka, básnika a aktívneho účastníka revolučných rokov 1848/1849.

Expozícia je rozdelená do troch tematických okruhov:

 • Rodinný život Janka Kráľa,
 • Dielo Janka Kráľa,
 • Spomienkové podujatia na Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Cieľom expozície je pripomenúť život a dielo významného štúrovského básnika, ktorý sa do dejín zapísal ako revolučne najdôležitejší predstaviteľ štúrovskej generácie. Jeho tvorba vyrastala z hlbokého vzťahu k ľudu a uplatnil sa v nej silný vplyv poézie, hlavne balady.

Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre a jeho expozitúr je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 26. 04. 2023 | Zlaté Moravce
 • Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 16. 1. 2023 | Nitra
 • Múzeum očami detí

  Múzeum očami detí

  6. 10. 2022 - 31. 1. 2023 | Nitra
 • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  6. 10. 2022 - 28. 03. 2023 | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  2. 9. 2022 - 26. 04. 2023 | Nitra
 • História múzea v obrazoch

  História múzea v obrazoch

  2. 6. 2022 - 22. 02. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00