Spomienka na Janka Kráľa

Stála expozícia
Zlaté Moravce


Stála expozícia Spomienka na Janka Kráľa bola pripravená pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto významného štúrovského básnika. Podáva stručný prehľad jeho osudov ako človeka, básnika a aktívneho účastníka revolučných rokov 1848/1849.

Expozícia je rozdelená do troch tematických okruhov:

 • Rodinný život Janka Kráľa,
 • Dielo Janka Kráľa,
 • Spomienkové podujatia na Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Cieľom expozície je pripomenúť život a dielo významného štúrovského básnika, ktorý sa do dejín zapísal ako revolučne najdôležitejší predstaviteľ štúrovskej generácie. Jeho tvorba vyrastala z hlbokého vzťahu k ľudu a uplatnil sa v nej silný vplyv poézie, hlavne balady.

Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre a jeho expozitúr je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  9. 6. 2023 - 23. 8. 2023 | Nitra
 • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
 • Marta Horníková – Vesmír a svet ako znak

  Marta Horníková – Vesmír a svet ako znak

  5. 5. 2023 - 1. 7. 2023 | Nitra
 • Nadštandardné šperky

  Nadštandardné šperky

  21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • V hniezde | Život vtákov

  V hniezde | Život vtákov

  1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00