Suveníry

Plátenná taška so zubrom
Plátenná taška s vevericou
Publikácie Ponitrianskeho múzea v Nitre
Stolový kalendár 2023
Magnetky okrúhle
Pero s logom múzea

Publikácia múzea Etuda o starej Nitre
Publikácia múzea Maľovňa porcelánu
Publikácia Bartfay medzi nami
(Príbeh troch chrenovských sôch)
Autori: Juraj Novák, Richard E. Pročka
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
9 dielov
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Štúrova ulica, Párovská ulica a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Jesenského ulica, Sihoť,
Mestský park a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Kalvária, Štefánikova trieda a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Piaristická, Farská, Kupecká ulica a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Svätoplukovo námestie,
Mostná ulica a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Štefánikova trieda a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Čermáň, sídlisko Chrenová a okolie,
mestské a bývalé mestské časti
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Nitriansky hrad a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Publikácia Prechádzka starou Nitrou
Zobor a okolie
Autor: Vladimír Vnuk
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00