Dom ľudového bývania a architektúry v Šali

Rezervácia skupinových  vstupov (min.15 osôb)  vopred, na telefónnom čísle  +421 948 535 782 , volať v čase od 8:00-15:00.


Dom ľudového bývania a architektúry v Šali je národná kultúrna pamiatka SR. Jedinečným dokladom lokálnej  architektúry je pozostatok vypletaných stien na objekte a sochová konštrukcia krovu. Je to nosná konštrukcia strechy, ktorej základ tvoria stĺpysochy, zapustené do zeme pred predným priečelím domu, na ktoré je položená vrcholová väznica – slemeno. Sochová konštrukcia krovu sa vyskytovala na južnom Slovensku, v oblasti hlinených domov a hospodárskych stavieb s vykladanými alebo nabíjanými, prípadne z prútia vypletanými stenami. Dom je situovaný v lokalite, ktorá sa v miestnom prostredí nazývala Žabáreň. Najstaršia časť objektu pravdepodobne pochádza z konca 18. storočia.  Rekonštrukčné práce v rokoch 1979 – 80  odhalili na dodatočne zabudovanej a neskôr odstránenej mešternici vročenie, ktoré datuje stavbu z roku  1831. Až do roku 1960 objekt slúžil ako rodinný dom. Posledným obyvateľom a majiteľom bol pán Imrich Kuna. Okresný národný výbor v Galante  odkúpil  dom od posledného majiteľa s dvorom a záhradou, bez vnútorného zariadenia. Neskôr ho odovzdal  hospodárskou zmluvou do správy vtedajšiemu Okresnému vlastivednému múzeu v Galante so zámerom vybudovať v objekte národopisnú izbu. Vlastivedné múzeum v Galante sprístupnilo verejnosti národopisnú expozíciu v roku 1979.

Expozícia  dodnes prezentuje spôsob ľudového bývania a roľníckeho hospodárenia na juhozápadnom Slovensku. Vystavené predmety pochádzajú zo zbierkového fondu múzea v Galante a reprezentujú nasledovné lokality: Šaľu, Diakovce, Kráľovú nad Váhom a Dlhú nad Váhom. V roku 2008 národná kultúrna pamiatka prešla do správy Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00