Orientácia

Pôdorys 1. poschodia Ponitrianskeho múzea v Nitre – výstavné priestory
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00