Pandemické opatrenia

Od 20.4.2021 je Ponitrianske múzeum v Nitre pre verejnosť otvorené za podmienky dodržania nasledovných opatrení vyplývajúcich z ochorenia SARS-CoV-2:

  • vstup je povolený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom
  • www.automat.gov.sk).

Verejnosti sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
  • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
  • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
  • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
  • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby. Doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
  • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webových stránkach:
www.korona.gov.sk
www.minv.sk
www.health.gov.sk
INFOLINKA: 0800 221 234

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00