COVID opatrenia

Prevádzka Ponitrianskeho múzea v Nitre a jeho expozitúr – Múzea v Zlatých Moravciach a Domu ľudového bývania a architektúry v Šali, funguje v režime ZÁKLAD v zmysle aktuálneho COVID19 automatu https://automat.gov.sk.

Charakteristika protokolov, ktorý si volia prevádzkovatelia:

ZÁKLAD – všetky osoby bez ohľadu na prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia.

OTP – výlučne osoby plne zaočkované, testované s negatívnym testom na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu, antigénovým testom 48 hod. od odberu alebo osoby, ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

KOMPLET  ZAOČKOVANÍ – výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoby preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami, deti do 12 rokov veku.

Prehľad fáz monitoringu platná pre múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice

Vstup do múzea a jeho expozitúr je zároveň dovolený za podmienky dodržania nasledovných opatrení vyplývajúcich z ochorenia SARS-CoV-2:

  • vstup je povolený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom,
  • pred vstupom do expozícií, na výstavy a podujatia, je potrebné si vydezinfikovať ruky,
  • dodržiavať medzi sebou bezpečnú vzdialenosť 2 m,
  • riadiť sa usmerneniami lektorov alebo zodpovedných pracovníkov múzea,
  • nedotýkať sa vystavených zbierkových predmetov alebo vitrín.

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webových stránkach:
www.korona.gov.sk
www.minv.sk
www.health.gov.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií