Načo sú nám múzeá?

Načo sú nám múzeá? │Výchovno-vzdelávací program

Termíny: celoročne na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? je určený žiakom základných škôl.

Predstavuje poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť nazrieť za „zatvorené dvere” a spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Deti zisťujú, ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Súčasťou programu je vyplňovanie bádateľského denníka.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút prednáška)
Skupina: optimálne 12 detí 
(v prípade väčšieho počtu detí si deti rozdelíme na 2 skupiny)
Vstupné: 2,00 € / dieťa
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

    Rezervácia podujatia

    Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

    Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00