Načo sú nám múzeá?

Načo sú nám múzeá? │Výchovno-vzdelávací program

Termíny:
29. 9. 2022 o 10:00 hod.
13. 10. 2022 o 10:00 hod.
27. 10. 2022 o 10:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? je určený žiakom ZŠ.

Predstavuje poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť nazrieť za „zatvorené dvere” a spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Deti zisťujú, ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Súčasťou programu je vyplňovanie bádateľského denníka.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút prednáška)
Skupina: optimálne 12 detí 
(v prípade väčšieho počtu detí si deti rozdelíme na 2 skupiny)
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií