Prednášky | Aktuálne

RIEŠENIE ŽIDOVSKEJ OTÁZKY NA SLOVENSKU

Súvislosti a dôsledky

Prednášajúca: PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Prednáška je určená žiakom II. stupňa ZŠ a žiakom SŠ.
Venuje sa obdobiu Slovenského štátu, protižidovskému zákonodarstvu
a dopadom na život konkrétnych jednotlivcov.

Dĺžka programu: 60 minút
Vstupné: 3,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00