Výchovno-vzdelávacie programy | Stále

Načo sú nám múzeá?

Termíny: UTORKY A PIATKY, na objednávku 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektori: odborní pracovníci múzea

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? je určený žiakom základných škôl.

Predstavuje poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť nazrieť za „zatvorené dvere” a spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Deti zisťujú, ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Súčasťou programu je vyplňovanie bádateľského denníka.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút prednáška)
Skupina: optimálne 12 detí 
(v prípade väčšieho počtu detí si deti rozdelíme na 2 skupiny)
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


ZOO (lógia) s deťmi a pre deti

Termíny: UTORKY A PIATKY, na objednávku 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektorka: Ing. Hana Husárová, PhD.

Interaktívny vzdelávací program ZOO (lógia) s deťmi a pre deti je určený deťom – školským alebo inak organizovaným skupinám a rodinám s deťmi. Program je vhodný pre deti od 6 rokov.

Deti sa zážitkovou formou oboznámia nielen s obsahom dlhodobej výstavy Život v poľných a vodných biotopoch, ale spolu s nami budú hľadať odpovede na otázky: Prečo sú v múzeu aj zvieratá? Ako sa dostanú zvieratá do múzea? Prečo ich vystavujeme? Aké prístroje používame pri ich skúmaní? Aká je práca zoológa v múzeu? Súčasťou programu je práca s bádateľským denníkom (pracovný list) a výroba domčeka pre hmyz.

Dĺžka programu: 60 minút
Skupina min. 5 detí, max. 20 detí
Vstupné: 2,00 €; pedagogický dozor vstup zdarma
Na program je potrebné sa vopred rezervovať.
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00