Výchovno-vzdelávacie programy | Stále

Po stopách slimáka Kamila

Termíny: UTORKY A PIATKY – na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl, ale aj materským školám.
Obsahom programu je edukačná hra založená na spoznávaní múzea a jeho zaujímavostí v prítomnosti slimáka Kamila. V tvorivých dielňach deti čaká výroba mašle a lúštenie vedomostného kvízu.

Dĺžka programu: do 90 minút
Vstupné: 4,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk

KTO JE SLIMÁK KAMIL?
Slimák Kamil je nový člen kolektívu Ponitrianskeho múzea v Nitre. Detských návštevníkov bude sprevádzať vzdelávacími a tvorivými aktivitami múzea a popri tom im robiť radosť.
Slimák Kamil je veselý a priateľský. Zároveň je zvedavý a vďaka svojej zvedavosti odhaľuje rôzne záhady. To však zďaleka nie je všetko. Slimák Kamil má vo svojom domčeku CELÉ MÚZEUM.

Pozrite si video ako bol slimák Kamil uvedený do života TU.


Načo sú nám múzeá?

Termíny: UTORKY A PIATKY, na objednávku 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl.
Predstavuje poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť nazrieť za „zatvorené dvere” a spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Deti zisťujú, ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Súčasťou programu je vyplňovanie pracovného listu.

Dĺžka programu: 50 minút
Vstupné: 4,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk


ZOO (lógia) s deťmi a pre deti

Termíny: UTORKY A PIATKY, na objednávku 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl.
Deti budú spolu s nami hľadať odpovede na otázky: Prečo sú v múzeu aj zvieratá? Ako sa dostanú zvieratá do múzea? Prečo ich vystavujeme? Aké prístroje používame pri ich skúmaní? Aká je práca zoológa v múzeu? Súčasťou programu je práca s bádateľským denníkom (pracovný list) a výroba domčeka pre hmyz.

Dĺžka programu: 50 minút
Vstupné: 4,00 €; pedagogický dozor vstup zdarma
Na program je potrebné sa vopred rezervovať.
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk


Ako sa žilo na Veľkej Morave?

Termíny: UTORKY A PIATKY, na objednávku 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl.
Deti získajú predstavu o vzniku, územnom rozšírení až až po jej zánik, na základe dokladov archeologických nálezov a historického bádania. Predstavíme život vo Veľkej Morave – hierarchiu spoločnosti, vojenstvo, hospodárstvo a ekonomiku, odev a šperk, kresťanstvo a písomníctvo, bývanie a sakrálne stavby, ako obyvateľ Veľkej Moravy býval, živil sa, aké remeslá poznal, ako fungovalo hospodárstvo a ekonomika ríše. Súčasťou výstavy sú vyselektované repliky keramiky, šperkov a úžitkových predmetov pochádzajúcich zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Dĺžka programu: 50 minút
Vstupné: 4,00 €; pedagogický dozor vstup zdarma
Na program je potrebné sa vopred rezervovať.
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk


Pozn.: Vážení návštevníci podujatí Ponitrianskeho múzea v Nitre, dovoľte nám, aby sme vás informovali o tom, že z podujatia budú vyhotovované a následne zverejňované fotografie. Zhotovovanie fotografií bude vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu o zvýšenie návštevnosti múzea a zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo namietať na emailovej adrese: info@muzeumnitra.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na stránke www.muzeumnitra.sk.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00