Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

7. 7. 2023 - 20. 8. 2023
Nitra


Kurátorka: Marta Hučková Kocianová

Myšlienkové posolstvo autorky abstrahuje vzájomnú komunikáciu v medziľudských vzťahoch, ale i hľadanie vlastnej identity vo svete plnom nie iba pozitív, ale i negatívnych situácií. Tvorba autorky vychádza a je blízka surrealizmu až hypperrealizmu. Rutinnou a bravúrnou kresebnosťou a maľbou vytvára kompozície nabité pozitívnou energiou. Výstavbu kompozície buduje premyslene, čím dosahuje vyváženosť i výpovednú hodnotu diela. Sprítomňuje ľudské príbehy, osudy smutné i šťastné. Rada siaha i do mytológie a náboženských tém a tieto nám približuje prostredníctvom príbehov v premenách času a priestoru, čo dokumentuje nielen jej maliarska ale i ilustračná tvorba. Je autorkou takmer desiatky knižných titulov. K posledným ilustrovaným knižným titulom patria „Rozprávky o mojich kvetoch“ a -„Veľká kniha keltských povestí“  od známej a úspešnej slovenskej spisovateľky a novinárky Zuzany Kuglerovej. 

Úspechy svojou tvorbou žne od roku 1998, už štvrťstoročie, a to nielen na Slovensku, ale i v Čechách, Nemecku, Taliansku, Srbsku, Poľsku a v ďalších európskych krajinách. Má za sebou viacero individuálnych výstav a desiatky kolektívnych. Z viacerých významných ocenení, ktoré autorka získala za svoju maliarsku tvorbu spomeniem cenu z roku 2008, kedy sa zúčastnila na V. Medzinárodnom bienále miniatúry v poľskom meste Czestochowa, o dva roky neskôr, v roku 2010 získala špeciálnu cenu poroty na XII. ročníku Internationale D´arte premio San Crispino. V tomto roku 2023 získala certifikát – ocenenie talentu z Luxemburg ART Prize, súťažnej výstavy, ktorej bola účastníčkou.

Alexandra Geschwandtnerová je členkou umeleckej spoločnosti ARTEM v Bratislave a najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku, Umeleckej besedy slovenskej, založenej v roku 1921 v Bratislave.

K posledným úspešným prezentáciám jej individuálnej tvorby patrí autorská výstava Od lásky ku siedmim v Slovenskom dome v Prahe, ktorú inštalovala v roku 2021. V tomto roku, v mesiaci september už pripravuje výstavu v Slovenskom inštitúte v Ríme. Želám Alexandre veľa úspechov v prezentácii slovenského umenia v kolíske svetového umenia, v meste Rím, ktoré má prívlastok „večné mesto“.

Diela autorky sú súčasťou galerijných i súkromných zbierok na Slovensku i v zahraničí.

Maliarka, kresliarka, ilustrátorka a pedagogička PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová sa narodila v roku1971 v Topoľčanoch. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú absolvovala v roku 1990 – 1995. V roku 2008 rigoróznou skúškou na výtvarnej katedre Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, získala akademický titul doktor pedagogiky, ktorý v súčasnosti využíva vo svojej pedagogickej práci v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Žije a tvorí v rodnom meste Topoľčany.

PhDr. Marta Hučková Kocianová, kurátorka výstavy

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj. Mediálnym partnerom výstavy je Nitraden.sk.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Tajomstvá depozitára

   Tajomstvá depozitára

   | Nitra
  • Medzi životom a smrťou

   Medzi životom a smrťou

   27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
  • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

   Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna

   Nevesta bola krásna

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00