Bohatstvo predkov na dosah rúk

Dlhodobá výstava
Nitra


Kurátor: Tomáš Dragun

Výstava prezentuje krátky prierez dejinami prostredníctvom výnimočných hmatateľných pamiatok pochádzajúcich zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktoré svojím funkčným, ale častokrát aj umeleckým charakterom majú za úlohu priblížiť návštevníkom život a činnosť človeka v jednotlivých epochách od doby kamennej po novovek na území Nitrianskeho kraja.

Najstaršie zdokumentované obdobie v rámci Nitrianskeho kraja je mladý paleolit (staršia doba kamenná; datovaný cca. 40 000/35 000 – 13 000/11 000 pred Kr.). Tú dokladajú štiepané kamenné nástroje z Nitry-Horných Krškán a Čermáňa, rovnako aj kostrové pozostatky a zuby mamuta z Nitry.

Z mladšej doby kamennej, neolitu (cca. 5700 – 4400 prd Kr.) pochádzajú štiepané nástroje z Tesárskych Mlyňan, Dolných Obdokoviec a Slepčian. Rovnako možno do tohto časového rámca priradiť obsidiánové jadro z Pohroníc. Okrem toho je pre toto obdobie typická keramika zdobená výzdobou pozostávajúcou z rytých línií, občasne doplnených vpichovanými bodkami a plastickými výstupkami, ktoré bývajú niekedy spodobnené do hlavičiek zvierat. Príkladmi sú nádoby zo Sľažian a Dolných Krškán. Taktiež sa k štiepanej industrii pridávajú nástroje ako sekerky a kliny vyrábané brúsením z tvrdých hornín ako čadič, bridlica a andezit. Ako ukážky môžu poslúžiť nálezy z Tesárskych Mlyňan, Veľkého Lapášu a Nevidzan. Tento druh nástrojov sa používal aj v neskorej dobe kamennej (eneolit; datovaný cca. 4400-2300 pred Kr.), pričom ich spektrum dopĺňali sekeromlaty s vyvŕtaným otvorom ako je napríklad ten zo Zlatých Moraviec-Čiernej Doliny.

Na výstave sú prezentované aj mnohé ďalšie nálezy zo zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre z obdobia doby bronzovej, železnej, doby rímskej, ďalej z obdobia sťahovania národov až po včasný a neskorý stredovek a novovek.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj. Mediálnym partnerom výstavy je nitraden.sk a Rádio v Nitre.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Tajomstvá depozitára

   Tajomstvá depozitára

   | Nitra
  • Medzi životom a smrťou

   Medzi životom a smrťou

   27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
  • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

   Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna

   Nevesta bola krásna

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00