Dedičstvo otcov

3. 7. 2022 - 5. 9. 2022
Nitra


Kurátorka: Katarína Beňová

Ponitrianske múzeum v Nitre sa výstavou Dedičstvo otcov zapája do každoročne konaných slávností Nitra, milá Nitra… 

Pomenovanie slávností je inšpirované známou slovenskou piesňou Nitra, milá Nitra, ktorej text niektorí pripisujú Ľudovítovi Štúrovi, iní Samovi Chalupkovi a ktorú Ján Kollár zaradil do svojich Národných spievaniek. Pieseň je však zaujímavá najmä tým, že symbolizuje a vyjadruje spätosť dvoch tradícií, ktoré žijú v slovenskom historickom vedomí – tradície cyrilo-metodskej ako tradície kresťanskej a tradície svätoplukovskej ako tradície štátoprávnej. V dejinách slovenského národa sú tieto tradície úzko previazané a vzájomne sa dopĺňajú.

Výstava Dedičstvo otcov obe tieto tradície približuje prostredníctvom obrazov a výjavov z dejín Veľkej Moravy, ktorých autormi sú významné osobnosti umeleckého sveta – akademická maliarka Ľudmila Cvengrošová a nitriansky rodák, sochár Vojtech Matušinec. Významné etapy z dejín Slovenska sú dôležitou inšpiráciou v tvorbe oboch umelcov.

Návštevníci na výstave môžu vidieť aj ukážky zo zbierky pohľadníc, ktoré sa tematicky viažu k Pribinovým slávnostiam z roku 1933.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre a Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda na území NSK.

Výstavu Dedičstvo otcov je možné v Ponitrianskom múzeu v Nitre navštíviť od 3. 7. do 5. 9. 2022.

Kolektív pracovníkov Ponitrianskeho múzea v Nitre sa teší na vašu návštevu.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Po páde slovenskej Tróje

   Po páde slovenskej Tróje

   17. 3. 2023 - 31. 5. 2023 | Nitra
  • Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

   Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

   3. 3. 2023 - 29. 4. 2023 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   3. 11. 2022 - 26. 04. 2023 | Zlaté Moravce
  • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   6. 10. 2022 - 28. 03. 2023 | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
  • Pod našimi nohami

   Pod našimi nohami

   2. 9. 2022 - 26. 04. 2023 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00