Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

2. septembra - 30. októbra 2021
Nitra


Kurátorky: Katarína Beňová a Zuzana Vilčeková


Divadelníctvo má v Nitre bohatú tradíciu a jej spätosť so svetom divadla dokladajú viaceré významné výročia.
Už v roku 2019 si Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripomenulo 70 rokov od svojho založenia, najväčší divadelný festival na Slovensku, Divadelná Nitra, si aktuálne pripomína 30. výročie svojho vzniku a 70 rokov pôsobí v Nitre profesionálna bábkarská scéna,v súčasnosti pod názvom Staré divadlo Karola Spišáka. S cieľom priblížiť bohaté dejiny profesionálneho divadelníctva na Slovensku, ktorého 100. výročie vzniku sme si pripomenuli v roku 2020, pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre sériu výstav s divadelnou tematikou pod názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle.

Výstava Tri sestry tematicky čerpá z Čechovovej hry Tri sestry, ktorá bola v pries-toroch Ponitrianskeho múzea v Nitre inscenovaná v roku 2003. Výstavu pripravilo múzeum pri príležitosti dvoch výročí viažucich sa k inscenácii. V roku 1901 bola prvý raz inscenovaná Čechovova hra Tri sestry a v roku 2021 sa Svetozár Sprušanský, ktorý hru Tri sestry
v Ponitrianskom múzeu v Nitre inscenoval, dožíva významného životného jubilea. Návštevník má možnosť
v priestoroch tzv. veľkej dvorany, kde je výstava inštalovaná, vidieť kostýmy z predstavenia ako aj obrazový materiál
z premiéry inscenácie. Výstava vznikla v spolupráci s Divadlom Andreja Bagarav Nitre a v priestoroch múzea bude inštalovaná od 2. 9. do 30. 10. 2021.

Panelová výstava Andrej Bagar, včera, dnes a zajtra prezentuje životné a pro-fesionálne osudy zakladateľskej osoby slovenského divadelníctva. Andrej Bagar, uznávaný herec, divadelný režisér a pedagóg, získal za svoju činnosť mnoho ocenení a jeho meno nesie divadlo v Nitre. Výstava je zapožičaná z Divadelného ústavu v Bratislave a v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre bude inštalovaná od 2. 9. do 30. 10. 2021.

Výstava Z príbehu do príbehu. Dizajnéri/ky divadelného kostýmu – výber zachytáva príbeh vzniku divadelného kostýmu od prvotného návrhu až po jeho výslednú podobu na javisku. Umelecká stopa kostýmových dizajnérov je nezmazateľná takmer vo všetkých divadlách na Slovensku a ich tvorivé výsledky tvoria neodmysliteľnú súčasť dejín divadla na Slovensku. Výstava je zapožičaná z Divadelného ústavu v Bratislave a prezentuje plošné kostýmové návrhy
z konkrétnych divadelných inscenácií zo scénografickej zbierky Múzea Divadelného ústavu. V priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre bude výstava inštalovaná od 2. 9. do 30. 10. 2021.

Výstava Z rozprávky do rozprávky poodhaľuje prostredníctvom bábok z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre rozprávkový svet a čarovný život bábkového divadla. Súčasťou výstavy sú aj kostýmy z rozprávok. Návštevník bude mať možnosť vidieť kostýmy z rozprávky Kráska a zviera, Malá morská panna či Alica v krajine zázrakov. Výstava vznikla v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre a snaží sa osloviť najmä detského návštevníka.
V priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre bude inštalovaná od 2. 9. do 15. 11. 2021.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadelný ústav Bratislava, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika Levice, festival Divadelná Nitra, Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Tvorivá dielňa projektu sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 • Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

  Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

  2. septembra - 30. októbra 2021 | Nitra
 • Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji, II. časť

  Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji, II. časť

  3. septembra - 30. októbra 2021 | Nitra
 • Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne

  Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne

  3. august - 30. september 2021 | Zlaté Moravce
 • Poklady z Bojnej

  Poklady z Bojnej

  5. júl - 5. október 2021 | Nitra
 • Oponický hrad

  Oponický hrad

  18. jún - 30. september 2021 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Život v poľných a vodných biotopoch

  Život v poľných a vodných biotopoch

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií