Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

Dlhodobá výstava
Zlaté Moravce


Kurátor: Tomáš Dragun

Výstava Horné Požitavie optikou geológie a archeológie  pozostáva z dvoch častí. Geologická a paleontologická časť expozície prezentuje ukážky rozmanitých exponátov minerálov, nerastov a skamenelín hornožitavského regiónu. Archeologická časť približuje osídlenie tejto oblasti od praveku až po včasný stredovek prostredníctvom najvýznamnejších archeologických nálezov z pôvodnej zbierky Múzea v Zlatých Moravciach. Okrem nich sú použité aj rôzne repliky a rekonštrukcie približujúce spôsob života našich predkov, predovšetkým v najstarších obdobiach prehistórie. Exponáty sú uložené vo vitrínach podľa chronologickej následnosti jednotlivých období. Obe súčasti návštevníkom priblížia Horné Požitavie z prírodovedeckého hľadiska a rovnako aj jednotlivé časové obdobia dotýkajúce sa tejto oblasti, čím ju môžu lepšie spoznať.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

    Rezervácia


    Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

    • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

      Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

      3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
    • Nevesta bola krásna | Pripravujeme

      Nevesta bola krásna | Pripravujeme

      7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
    • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

      Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

      7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
    • Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

      Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

      4. 5. 2024 | Nitra
    • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

      Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

      Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
    • Bohatstvo predkov na dosah rúk

      Bohatstvo predkov na dosah rúk

      Dlhodobá výstava | Nitra
    • Z môjho keramického sveta

      Z môjho keramického sveta

      1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
    • Nitrianska maľovňa porcelánu

      Nitrianska maľovňa porcelánu

      Dlhodobá výstava | Nitra
    • Rod Migazzi

      Rod Migazzi

      Stála expozícia | Zlaté Moravce
    • Spomienka na Janka Kráľa

      Spomienka na Janka Kráľa

      Stála expozícia | Zlaté Moravce
    • Etuda o starej Nitre

      Etuda o starej Nitre

      Dlhodobá výstava | Nitra
    • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

      Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

      15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
    • Skvosty dávnovekého Slovenska

      Skvosty dávnovekého Slovenska

      Dlhodobá výstava | Nitra
    Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00