Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji, II. časť

3. septembra - 30. októbra 2021
Nitra


Kurátor: Lívia Šumichrastová

V poradí už druhá časť výstavy Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji predstavuje sakrálne pamiatky
s jeho patrocíniom vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu, oboznamuje s legendou o svätcovi a jeho výtvarným stvárnením prostredníctvom tvorby minulých i súčasných umelcov a poukazuje na vzťah štátu k sakrálnym pamiatkam na Slovensku v období socializmu.

Artefakty svätca Jána Nepomuckého sa nachádzajú predovšetkým v inventároch kostolov, chrámov a kaplniek.
Ich súčasťou je množstvo zachovaných oltárov, obrazov, sôch a relikviárov. Expozícia výstavy prezentuje prícestné sochy v obciach Hajná Nová Ves, Komjatice, Lukáčovce, Lúčnica nad Žitavou, Neverice, Palárikovo, Radošina, Slepčany, Šurany, Veľké Ripňany a kostoly s jeho patrocíniom v obciach Beladice, časť Chrašťany, Lukáčovce, Lúčnica nad Žitavou, Palárikovo, Slepčany a Veľké Ripňany.

Medzi vystavovanými artefaktmi môžeme obdivovať exponáty drevených polychromovaných plastík z depozitára Ponitrianskeho múzea v Nitre, sklomaľbu a obraz s kombinovanou technikou na pergamene z Tekovského múzea, najstarší zachovaný zvon v Nitre z farského kostola sv. Urbana na Zobore, či relikviár z farského kostola zo Slepčian.

Súčasťou výstavy je aj interaktívny edukačný program „Spoznaj svätca“, ktorý detského návštevníka naučí rozpoznávať troch svätcov podľa ich charakteristických insignií. Obohatením výstavy je „skutočná tvár“- busta svätého Jána Nepomuckého. Jej autormi sú antropologička Eva Vaníčková a sochár Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea v Brne. Autori manuálne vytvorili čo najpresnejší model lebky na základe dokumentácie po profesorovi Emanuelovi Vlčkovi z výskumu svätcových pozostatkov z roku 1972.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Biskupský úrad v Nitre, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Moravské zemské muzeum, Tekovské múzeum v Leviciach, Akad. mal. Jozef Dobiš zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre, vdp. Mgr. Ľubor Gál z farnosti Slepčany, Ing. Miloš Gašaj, fotograf a Klub priateľov starej Nitry.

 • Tajomstvá depozitára

  Tajomstvá depozitára

  | Nitra
 • Medzi životom a smrťou

  Medzi životom a smrťou

  27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
 • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
 • Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
 • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
 • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  4. 5. 2024 | Nitra
 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00