Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji, II. časť

3. septembra - 30. októbra 2021
Nitra


Kurátor: Lívia Šumichrastová

V poradí už druhá časť výstavy Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji predstavuje sakrálne pamiatky
s jeho patrocíniom vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu, oboznamuje s legendou o svätcovi a jeho výtvarným stvárnením prostredníctvom tvorby minulých i súčasných umelcov a poukazuje na vzťah štátu k sakrálnym pamiatkam na Slovensku v období socializmu.

Artefakty svätca Jána Nepomuckého sa nachádzajú predovšetkým v inventároch kostolov, chrámov a kaplniek.
Ich súčasťou je množstvo zachovaných oltárov, obrazov, sôch a relikviárov. Expozícia výstavy prezentuje prícestné sochy v obciach Hajná Nová Ves, Komjatice, Lukáčovce, Lúčnica nad Žitavou, Neverice, Palárikovo, Radošina, Slepčany, Šurany, Veľké Ripňany a kostoly s jeho patrocíniom v obciach Beladice, časť Chrašťany, Lukáčovce, Lúčnica nad Žitavou, Palárikovo, Slepčany a Veľké Ripňany.

Medzi vystavovanými artefaktmi môžeme obdivovať exponáty drevených polychromovaných plastík z depozitára Ponitrianskeho múzea v Nitre, sklomaľbu a obraz s kombinovanou technikou na pergamene z Tekovského múzea, najstarší zachovaný zvon v Nitre z farského kostola sv. Urbana na Zobore, či relikviár z farského kostola zo Slepčian.

Súčasťou výstavy je aj interaktívny edukačný program „Spoznaj svätca“, ktorý detského návštevníka naučí rozpoznávať troch svätcov podľa ich charakteristických insignií. Obohatením výstavy je „skutočná tvár“- busta svätého Jána Nepomuckého. Jej autormi sú antropologička Eva Vaníčková a sochár Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea v Brne. Autori manuálne vytvorili čo najpresnejší model lebky na základe dokumentácie po profesorovi Emanuelovi Vlčkovi z výskumu svätcových pozostatkov z roku 1972.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Biskupský úrad v Nitre, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Moravské zemské muzeum, Tekovské múzeum v Leviciach, Akad. mal. Jozef Dobiš zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre, vdp. Mgr. Ľubor Gál z farnosti Slepčany, Ing. Miloš Gašaj, fotograf a Klub priateľov starej Nitry.

 • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
 • Čo sa skrýva pod šatami

  Čo sa skrýva pod šatami

  31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
 • Syseľ

  Syseľ

  14. 7. 2023 - 4. 10. 2023 | Nitra
 • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
 • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
 • Nadštandardné šperky

  Nadštandardné šperky

  21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • V hniezde | Život vtákov

  V hniezde | Život vtákov

  1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00