Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji, II. časť

3. septembra - 30. októbra 2021
Nitra


Kurátor: Lívia Šumichrastová

V poradí už druhá časť výstavy Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji predstavuje sakrálne pamiatky
s jeho patrocíniom vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu, oboznamuje s legendou o svätcovi a jeho výtvarným stvárnením prostredníctvom tvorby minulých i súčasných umelcov a poukazuje na vzťah štátu k sakrálnym pamiatkam na Slovensku v období socializmu.

Artefakty svätca Jána Nepomuckého sa nachádzajú predovšetkým v inventároch kostolov, chrámov a kaplniek.
Ich súčasťou je množstvo zachovaných oltárov, obrazov, sôch a relikviárov. Expozícia výstavy prezentuje prícestné sochy v obciach Hajná Nová Ves, Komjatice, Lukáčovce, Lúčnica nad Žitavou, Neverice, Palárikovo, Radošina, Slepčany, Šurany, Veľké Ripňany a kostoly s jeho patrocíniom v obciach Beladice, časť Chrašťany, Lukáčovce, Lúčnica nad Žitavou, Palárikovo, Slepčany a Veľké Ripňany.

Medzi vystavovanými artefaktmi môžeme obdivovať exponáty drevených polychromovaných plastík z depozitára Ponitrianskeho múzea v Nitre, sklomaľbu a obraz s kombinovanou technikou na pergamene z Tekovského múzea, najstarší zachovaný zvon v Nitre z farského kostola sv. Urbana na Zobore, či relikviár z farského kostola zo Slepčian.

Súčasťou výstavy je aj interaktívny edukačný program „Spoznaj svätca“, ktorý detského návštevníka naučí rozpoznávať troch svätcov podľa ich charakteristických insignií. Obohatením výstavy je „skutočná tvár“- busta svätého Jána Nepomuckého. Jej autormi sú antropologička Eva Vaníčková a sochár Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea v Brne. Autori manuálne vytvorili čo najpresnejší model lebky na základe dokumentácie po profesorovi Emanuelovi Vlčkovi z výskumu svätcových pozostatkov z roku 1972.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Biskupský úrad v Nitre, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Moravské zemské muzeum, Tekovské múzeum v Leviciach, Akad. mal. Jozef Dobiš zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre, vdp. Mgr. Ľubor Gál z farnosti Slepčany, Ing. Miloš Gašaj, fotograf a Klub priateľov starej Nitry.

 • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 16. 1. 2022 | Zlaté Moravce
 • Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 16. 1. 2023 | Nitra
 • Múzeum očami detí

  Múzeum očami detí

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  2. 9. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

  Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

  4. 8. 2022 - 26. 10. 2022 | Zlaté Moravce
 • Každodenný život na hrade Hrušov

  Každodenný život na hrade Hrušov

  7. 6. 2022 - 27. 9. 2022 | Zlaté Moravce
 • Expedícia Pravek

  Expedícia Pravek

  12. 5. 2022 - 29. 9. 2022 | Nitra
 • História múzea v obrazoch

  História múzea v obrazoch

  2. 6. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Tak sme my…

  Tak sme my…

  14. 7. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií