Marta Horníková – Vesmír a svet ako znak

5. 5. 2023 - 1. 7. 2023
Nitra


Kurátorka: Marta Hučková Kocianová

Horníkovej umelecké podanie charakterizuje svojské uchopenie a výtvarné spracovanie daného, ňou určeného námetu. Hĺbka myšlienkových meditatívnych polôh odzrkadľuje osobnostný vzťah k žitiu a k životu. Autorka časovou postupnosťou, vyzretím individuálneho výtvarného prejavu, siaha stále po náročnejšej výtvarnej výpovedi. Už v predchádzajúcej tvorbe sa snažila preniesť, pretaviť svoje individuálne myšlienkové, emocionálne filozofické myslenie, ktoré určovalo a určuje základné atribúty existencie.

K tvorbe diel autorku inšpirovali a inšpirujú nielen dávne civilizácie, kultúry, ale i filozofia, tiež ideológia východných náboženstiev a vesmírne univerzum. Autorka predstavuje kašírované plátna na kartonáži s témou vesmírneho systému s možnosťou mystického napojenia na poznanie. Okrem maľby je zastúpená kresba s vesmírnou tematikou a mystickým zámerom, to značí, že na pozadí vesmírnych kompozícií sa odohrávajú deje ľudskej podstaty – harmónia, disharmónia, ktoré vyúsťujú v tvorivom autorskom výbere.

Vo figuratívnej maľbe dominuje archetyp, ktorý umocňuje kombináciou farieb – modrou v prelínaní s čiernou, zlatou a červenou, ktoré dielu dodávajú duchovný pátos. Originálna farebnosť, objavné formy, pastózna viacvrstvovosť, lazúrované prieniky sú nositeľmi významových vzťahových interpretácií sveta autorky – minulosti, súčasnosti i budúcnosti. Doterajšiu tvorbu maliarky charakterizuje neustále hľadanie nových výrazových prostriedkov v symbióze s jej individuálnou esteticko-emocionálnou filozofiou, ktorú tlmočí prostredníctvom svojej tvorby.

Akademická maliarka Marta Horníková počas svojho tvorivého života získala viacero významných ocenení. Jej tvorba je zastúpená v zahraničných i v súkromných zbierkach a taktiež v akvizičných fondoch slovenských galérií. Svoju maliarsku tvorbu prezentuje individuálne i na kolektívnych výstavách najstaršieho umeleckého spolku Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave, založenej v roku 1921, ktorej je členkou.

Akademická maliarka Marta Horníková sa narodila v roku 1953 v Šuranoch. V roku 1971 – 1974 študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre kombináciu výtvarná výchova – slovenský jazyk. Absolutórium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončila v roku 1984, kde študovala na odbore komornej maľby, v tom období už vstupovala na slovenskú výtvarnú scénu. Popri tvorbe pedagogicky pôsobila 34 rokov na ZUŠ v Bratislave. Žije a tvorí v Komjaticiach.

PhDr. Marta Hučková Kocianová


Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
 • Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
 • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
 • Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

  Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

  4. 5. 2024 | Nitra
 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00