Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

26. marec - 31. máj 2021
Nitra


Kurátor: Patrícia Žáčiková

Sprievodné podujatia výstavy:

Práca v lese vtedy a dnes – tvorivá dielňa
Termín: 15. mája 2021
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Eko ďalej? 100 otázok o krajine – prednáška
Termín: pripravujeme
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Poľovnícka čitáreň s hercami nitrianskych divadiel – interaktívny program
Termín: pripravujeme
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre


Poľovačka bola vždy panské huncútstvo…

Hon na divú zver predstavoval slávnostnú udalosť, zavŕšenie celoročného úsilia starostlivosti o revír. Samotná slávnosť lovu bola starostlivo pripravovaná niekoľko týždňov dopredu. Na poľovke, ktorú usporadúvali majitelia poľovných revírov, sa stretávala elita z regiónu i z celej krajiny.

Výstava Na postriežke so šľachtou  v revíroch pod Tribečom prináša nové, doposiaľ menej známe informácie o poľovných revíroch nobility bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov 1800 – 1945, nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča.

Lesy v pohorí Tribeč, rozprestierajúcom sa medzi Nitrou, Zlatými Moravcami, Topoľčanmi a Partizánskym, boli súčasťou lesného hospodárstva na feudálnych panstvách a šľachtických veľkostatkoch vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, v Nitrianskej a Tekovskej župe. Zväčša patrili významným šľachtickým rodom, ako napríklad grófovi Karolovi Forgáchovi, grófom Ľudovítovi, Antonovi a Henrichovi Apponyiovcom, grófovi Štefanovi Keglevichovi, arcivojvodovi Jozefovi Augustovi Habsburskému, rodinám Thonetovcov z Veľkých Uheriec, Jeszenszkých z Beladíc a Pustého Chotára, Szentiványiovcov z Beladíc, Keltzovcov z Novej Vsi nad Žitavou, Szirányiovcov z Veľkých Chraštian, barónovi Jánovi Malonayovi z Veľkých Chraštian, barónovi Henrichovi Lindelofovi z Pustého Chotára, grófovi Leopoldovi Edelsheim-Gyulaiovi z Horných Lefantoviec, Bartolomejovi a Albertovi  Petőovcom zo Zlatých Moraviec a ďalším. Výstava dokumentuje prehľad o poľovných revíroch, ich lokalizácii a majiteľoch. 

Prostredníctvom archívnych materiálov, ako sú dobové fotografie, genealogické tabuľky a rodové erby, výstava priblíži návštevníkom atmosféru poľovačiek a diplomatických poľovačiek, vrátane ich hlavných aktérov vo vybraných najkrajších poľovných revíroch situovaných na územiach dnešných Topoľčianok, Oponíc, Kovariec, Veľkých Uheriec, Veľkého Klíža, Horných Lefantoviec, Machuliniec, Mankoviec, Hosťoviec, Loviec, Obýc, Kňažíc, Prílep, Zlatna a iných lokalít.

Zaujímavosťou sú aj neznáme informácie o lesnom personáli, menách horárov a polesných, sídlach lesných úradov, fotografie obľúbených hájovní, horární a loveckých chát, či lesnej úzkorozchodnej železnice na panstve v Topoľčiankach.

Vystavované trojrozmerné predmety pochádzajú zo zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre a z Tribečského múzea v Topoľčanoch. Kolekcia jedinečných zbierkových predmetov Ponitrianskeho múzea v Nitre s poľovníckou tematikou pochádza predovšetkým z konca 19. storočia a z obdobia prvej Československej republiky. Niektoré lovecké trofeje múzeum získalo zo súkromnej zbierky Jozefa Gabmayera, ktorý patril k významným nitrianskym podnikateľom medzivojnového obdobia a Slovenského štátu. 


Autormi výstavy Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom je kolektív autorov – Vladimír Lemeš, Ladislav Vincze, Mário Žáčik, Natália Beláková, Zuzana Vilčeková a Patrícia Žáčiková.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Obec Beladice, Protechnik s.r.o. Zlaté Moravce a Nitrianska organizácia cestovného ruchu.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne

   Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne

   3. august - 30. september 2021 | Zlaté Moravce
  • Trianonská mierová zmluva 1920,              Versaillský systém a Slovensko

   Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko

   19. júl - 16. august 2021 | Nitra
  • Poklady z Bojnej

   Poklady z Bojnej

   5. júl - 5. október 2021 | Nitra
  • Oponický hrad

   Oponický hrad

   18. jún - 30. september 2021 | Zlaté Moravce
  • Obrazy dávneho sveta

   Obrazy dávneho sveta

   11. jún 2021 - 21. august 2021 | Nitra
  • Krása v dreve ukrytá

   Krása v dreve ukrytá

   11. jún 2021 - 21. august 2021 | Nitra
  • Ján Nepomucký, stopy minulosti          v Nitrianskom kraji – I. časť

   Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji – I. časť

   10. máj - 23. júl 2021 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v lesných a vodných biotopoch

   Život v lesných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií