Nadštandardné šperky

21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023
Nitra

Krátkodobá výstava Nadštandardné šperky vznikla prepojením tvorby dvoch nitrianskych umelcov – výtvarníka Jozefa Absolona a šperkára Pavla Francúza. Časť vystavených šperkov Pavla Francúza vznikla práve na základe predlohy autorských prác výtvarníka Jozefa Absolona.

Pavel Francúz sa narodil sa v roku 1983 v Nitre. V roku 2000 sa vyučil v odbore zlatník – klenotník na SOU Š. A. Jedlíka v Nitre. Neskôr študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte odbor výtvarná tvorba a technická výchova. Jeho tvorbu ovplyvnilo šermovanie v klube historického šermu Arwen, kedy sa začal zaoberať historickými šperkami. V dnešnej dobe sa autor venuje predovšetkým výrobe replík podľa archeologických nálezov. Jeho tvorba sa dá rozdeliť na tri časti – historický šperk, šperky s orientáciou na prírodu a zákazková tvorba. Pri tvorbe používa staré zlatnícke techniky ako granulácia, filigrán, tepanie, cizelovanie, vruborez, liatie do piesku alebo kameňa. Pracuje s farebnými aj drahými kovmi, kameňmi, kosťou, rohovinou, parohovinou, kožou a drevom.

O tvorbe Pavla Francúza napísala Barbara Brathová: „Kovové znenie ponecháva v jeho výtvarnej jednoduchosti a čistote, občas s kombináciou kameňov s priznaním výsostne ženskej elegancie v krehkosti perforácie alebo aplikáciou drobných bodov na telo šperku. V jednotlivých kúskoch sa zachováva duch histórie, tradície, akéhosi krásneho prapôvodu s pokorou a úctou priznaného a identifikovateľného. V tvorbe autorského šperku sa jeho rukopis uvoľňuje, používané štylizované florálne prvky vnášajú do formy kovu dynamiku a razantnosť modernosti, hoci aj v týchto exemplároch ponecháva akúsi podvedomú stopu minulosti, možno zámerne pretransformovanú do súčasného šperku. Vyťahuje tak symbolicky spod zeme aj z kolektívneho vedomia to staré a vzácne…“

Tvorba výtvarníka Jozefa Absolona je nadčasová. Po počiatočnom hľadaní pôsobil dlhší čas ako pedagóg vo výtvarnom odbore v Základnej umeleckej škole v Nitre. V súčasnosti vytvára projekty súvisiace s výtvarným umením, ktoré sa reálne uskutočňujú. Vystavené výtvarné diela sú zabezpečené osvedčeniami na Úrade priemyselného vlastníctva SR a v zahraničí.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
 • Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
 • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
 • Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

  Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

  4. 5. 2024 | Nitra
 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00