Nitriansko v zrkadle dejín

Dlhodobá výstava
Nitra


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Sprievodné podujatia k výstave:

Zahrajme sa na archeológov – tvorivá dielňa
Termín: pripravujeme
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstava Nitriansko v zrkadle dejín vznikla v roku 2005 a prešla viacerými úpravami, posledná sa realizovala  v roku 2015. Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Nosnou témou je človek v kultúrnej krajine, jeho tvorivosť a sila prežiť, cieľom je predstaviť hlavné hospodárske, technické, spoločenské i kultúrne výtvory ľudstva v jednotlivých etapách historického vývoja a najdôležitejšie kultúrno-historické udalosti a zmeny v kontexte regiónu.

Dôležitou charakteristikou výstavy je prezentácia starších aj nových, verejnosti menej známych archeologických nálezov (spolu asi 150 exponátov) z územia mesta i širšieho nitrianskeho regiónu. Počiatky osídlenia v mladom paleolite dokladajú kamenné nástroje a kosti štvrtohorných cicavcov – mamuta. Výrobky najstarších roľníkov, hlavne keramické nádoby, sú dokumentom neolitického obyvateľstva. Dôkazom prítomnosti nasledujúcich populácií doby bronzovej, železnej, doby rímskej, doby Slovanov, stredovekého aj novovekého obyvateľstva, teda nepretržitého osídlenia tohto regiónu od praveku po súčasnosť, sú hmotné pamiatky – nástroje, zbrane, ozdoby aj šperky. K atraktívnym exponátom sa radia napríklad skvelé ukážky hrnčiarskej výroby mladšej doby kamennej z Nitry – Priemyselnej ulice, bronzové ozdoby – náramky a náušnice v tvare vrbového listu, ale aj dýky a sekery z doby bronzovej z Jelšoviec, zdobené prilby z doby sťahovania národov z Dolných Semeroviec, ukážky veľkomoravského šperku z Nitry, či keramické kachlice s figurálnymi a rastlinnými motívmi z novovekých kachľových pecí z Topoľčianok.

V záujme nekopírovania obvyklých archeologických výstav na Slovensku je zvláštny zreteľ kladený na jej didaktický a názorný charakter. Trojrozmerné archeologické exponáty sú doplnené názorným sprievodným materiálom (kresbové rekonštrukcie odevu z jednotlivých chronologických úsekov praveku až stredoveku, 3D modely obydlí a cirkevných stavieb, maketa Nitry, figurína s replikou slovanského ženského odevu a podobne).

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   3. 11. 2022 - 16. 1. 2022 | Zlaté Moravce
  • Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   3. 11. 2022 - 16. 1. 2023 | Nitra
  • Múzeum očami detí

   Múzeum očami detí

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
  • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
  • Pod našimi nohami

   Pod našimi nohami

   2. 9. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
  • Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

   Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

   4. 8. 2022 - 26. 10. 2022 | Zlaté Moravce
  • Každodenný život na hrade Hrušov

   Každodenný život na hrade Hrušov

   7. 6. 2022 - 27. 9. 2022 | Zlaté Moravce
  • Expedícia Pravek

   Expedícia Pravek

   12. 5. 2022 - 29. 9. 2022 | Nitra
  • História múzea v obrazoch

   História múzea v obrazoch

   2. 6. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
  • Tak sme my…

   Tak sme my…

   14. 7. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií