Nitriansko v zrkadle dejín

Dlhodobá výstava
Nitra


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Výstava Nitriansko v zrkadle dejín vznikla v roku 2005 a prešla viacerými úpravami, posledná sa realizovala  v roku 2015. Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Nosnou témou je človek v kultúrnej krajine, jeho tvorivosť a sila prežiť, cieľom je predstaviť hlavné hospodárske, technické, spoločenské i kultúrne výtvory ľudstva v jednotlivých etapách historického vývoja a najdôležitejšie kultúrno-historické udalosti a zmeny v kontexte regiónu.

Dôležitou charakteristikou výstavy je prezentácia starších aj nových, verejnosti menej známych archeologických nálezov (spolu asi 150 exponátov) z územia mesta i širšieho nitrianskeho regiónu. Počiatky osídlenia v mladom paleolite dokladajú kamenné nástroje a kosti štvrtohorných cicavcov – mamuta. Výrobky najstarších roľníkov, hlavne keramické nádoby, sú dokumentom neolitického obyvateľstva. Dôkazom prítomnosti nasledujúcich populácií doby bronzovej, železnej, doby rímskej, doby Slovanov, stredovekého aj novovekého obyvateľstva, teda nepretržitého osídlenia tohto regiónu od praveku po súčasnosť, sú hmotné pamiatky – nástroje, zbrane, ozdoby aj šperky. K atraktívnym exponátom sa radia napríklad skvelé ukážky hrnčiarskej výroby mladšej doby kamennej z Nitry – Priemyselnej ulice, bronzové ozdoby – náramky a náušnice v tvare vrbového listu, ale aj dýky a sekery z doby bronzovej z Jelšoviec, zdobené prilby z doby sťahovania národov z Dolných Semeroviec, ukážky veľkomoravského šperku z Nitry, či keramické kachlice s figurálnymi a rastlinnými motívmi z novovekých kachľových pecí z Topoľčianok.

V záujme nekopírovania obvyklých archeologických výstav na Slovensku je zvláštny zreteľ kladený na jej didaktický a názorný charakter. Trojrozmerné archeologické exponáty sú doplnené názorným sprievodným materiálom (kresbové rekonštrukcie odevu z jednotlivých chronologických úsekov praveku až stredoveku, 3D modely obydlí a cirkevných stavieb, maketa Nitry, figurína s replikou slovanského ženského odevu a podobne).

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

   Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

   8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
  • Čo sa skrýva pod šatami

   Čo sa skrýva pod šatami

   31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
  • Syseľ

   Syseľ

   14. 7. 2023 - 4. 10. 2023 | Nitra
  • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

   Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

   7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
  • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

   Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

   9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
  • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

   10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

   10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
  • Nadštandardné šperky

   Nadštandardné šperky

   21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
  • V hniezde | Život vtákov

   V hniezde | Život vtákov

   1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
  • Pod našimi nohami

   Pod našimi nohami

   5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00