Nitriansko v zrkadle dejín

Dlhodobá výstava
Nitra

OZNAM: Milí návštevníci, dovoľte, aby sme vás informovali, že výstava Nitriansko v zrkadle dejín bude pre verejnosť dostupná už len do konca októbra 2023. Po tomto termíne začnú prípravné práce na novej expozícii. Termín otvorenia zverejníme.


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Výstava Nitriansko v zrkadle dejín vznikla v roku 2005 a prešla viacerými úpravami, posledná sa realizovala  v roku 2015. Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Nosnou témou je človek v kultúrnej krajine, jeho tvorivosť a sila prežiť, cieľom je predstaviť hlavné hospodárske, technické, spoločenské i kultúrne výtvory ľudstva v jednotlivých etapách historického vývoja a najdôležitejšie kultúrno-historické udalosti a zmeny v kontexte regiónu.

Dôležitou charakteristikou výstavy je prezentácia starších aj nových, verejnosti menej známych archeologických nálezov (spolu asi 150 exponátov) z územia mesta i širšieho nitrianskeho regiónu. Počiatky osídlenia v mladom paleolite dokladajú kamenné nástroje a kosti štvrtohorných cicavcov – mamuta. Výrobky najstarších roľníkov, hlavne keramické nádoby, sú dokumentom neolitického obyvateľstva. Dôkazom prítomnosti nasledujúcich populácií doby bronzovej, železnej, doby rímskej, doby Slovanov, stredovekého aj novovekého obyvateľstva, teda nepretržitého osídlenia tohto regiónu od praveku po súčasnosť, sú hmotné pamiatky – nástroje, zbrane, ozdoby aj šperky. K atraktívnym exponátom sa radia napríklad skvelé ukážky hrnčiarskej výroby mladšej doby kamennej z Nitry – Priemyselnej ulice, bronzové ozdoby – náramky a náušnice v tvare vrbového listu, ale aj dýky a sekery z doby bronzovej z Jelšoviec, zdobené prilby z doby sťahovania národov z Dolných Semeroviec, ukážky veľkomoravského šperku z Nitry, či keramické kachlice s figurálnymi a rastlinnými motívmi z novovekých kachľových pecí z Topoľčianok.

V záujme nekopírovania obvyklých archeologických výstav na Slovensku je zvláštny zreteľ kladený na jej didaktický a názorný charakter. Trojrozmerné archeologické exponáty sú doplnené názorným sprievodným materiálom (kresbové rekonštrukcie odevu z jednotlivých chronologických úsekov praveku až stredoveku, 3D modely obydlí a cirkevných stavieb, maketa Nitry, figurína s replikou slovanského ženského odevu a podobne).

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Tajomstvá depozitára

   Tajomstvá depozitára

   | Nitra
  • Medzi životom a smrťou

   Medzi životom a smrťou

   27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
  • Trnava a okolie v dobe rímskej

   Trnava a okolie v dobe rímskej

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna

   Nevesta bola krásna

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00