Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

3. 3. 2023 - 29. 4. 2023
Nitra


Kurátorka: Marta Hučková Kocianová

Tvorivosť človeka v spojení s umením nepozná hranice veku. Nadčasovým príkladom je i kreatívna nitrianska skupina PLAY-ART-istov, v zoskupení bývalých zaslúžilých pedagógov, ku ktorej patria i vystavujúce autorky  Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová.

Po prvýkrát sa skupina PLAY-ART predstavila nitrianskej verejnosti v decembri 1994 mimoriadne úspešnou výstavou v Nitrianskej galérii. Odvtedy jej členovia prezentovali na viacerých, nie menej úspešných výstavách v Bratislave, Myjave, Trenčíne, Martine, Piešťanoch, Skalici a iných mestách Slovenska. Boli to všetko míľniky – míľniky ich úspešnej tvorivej práce. Rok 2005 bol pre nich  najvýznamnejším. Ten bol vstupom na slovenskú výtvarnú scénu. Stali sa členmi najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej založenej v r. 1921. Odvtedy s ňou pravidelne i niekoľkokrát do roka vystavujú  na Slovensku i v zahraničí: Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Česku.

 PLAY – ART ako združenie si v budúcom roku pripomenie 30. výročie svojho založenia. Okrem autoriek k členom patrila PaedDr. Soňa Hrivňáková (1948 – 2017), Marián Poliak, Ladislav Nittnaus, Darina Režová a Oľga Plačková. Na tvorivom zanietení PLAY-ART-istov mali  podiel osobnosti slovenskej výtvarnej kultúry z ktorých spomeniem liptovského rodáka akad. maliara Františka Kráľa (1919-2008). Ďalšou osobnosťou, ktorá podporovala tvorivé ambície PLAY-ART-u bol PhDr. Pavol Sika (1952-2012). Spomenuté osobnosti boli garantmi spolu s Dr. Evou Kapsovou zárukou estetickej kvality výtvarnej činnosti jej členov. 

Elena Nittnausová (*1950, Nitra) tvorí abstraktné dynamické kompozície, v ktorých dominuje monochromatická farebnosť so silným svetelným kontrastom. Jej inšpiračným zdrojom je život sám. Citlivo reaguje na problémy i radosti života. Dominantné v jej záujme sú vzťahy medzi ľuďmi. Do svojej tvorby vkladá osobné pocity a zážitky. A tak jej abstraktné obrazy majú celkom realistický základ. Venuje sa olejomaľbe, inštalácii, happeningu.

Miloslava Salanciová (*1953, Bratislava) jubilujúca autorka vo svojej tvorbe spája výtvarný experiment s pocitom a zážitkom, následne ho pretvára hrou výtvarných výrazových prostriedkov na abstraktný alebo geometrický obraz. Je nositeľkou a propagátorkou myšlienky prepojenia moderného výtvarného vyjadrenia sa s esteticky pôsobiacim výsledkom. Jej tvorba obsahuje olejomaľby, mobilné obrazy – hry, plošné a priestorové inštalácie, ktoré bývajú odrazom odpozorovaných komunikačných a spoločenských paradoxov. Najväčšiu skupinu tvoria diela vytvorené technikou ceruzkového pastelu, ktorou sa vyjadruje v súčasnosti.

Obidve  autorky sú absolventky Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Obidve  pôsobili ako učiteľky výtvarnej výchovy, založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha, zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby. Sú spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií,  tiež lektorovali učebnice Výtvarnej výchovy pre žiakov ZŠ. Obe autorky Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová žijú a tvoria v Nitre.

Autorka: Marta Hučková Kocianová

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Tajomstvá depozitára

  Tajomstvá depozitára

  | Nitra
 • Medzi životom a smrťou

  Medzi životom a smrťou

  27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
 • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
 • Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
 • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
 • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  4. 5. 2024 | Nitra
 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00