Po páde slovenskej Tróje

17. 3. 2023 - 31. 5. 2023
Nitra

Autor výstavy: Mgr. Jakub Godiš, PhD., Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kurátorka výstavy: PhDr. Jaroslava Ruttkayová

Archeologická výstava Po páde slovenskej Tróje približuje dianie v období strednej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku po zániku jednej z najvýznamnejších opevnených osád zo staršej doby bronzovej – lokality európskeho významu, situovanej v Šuranoch, časť Nitriansky Hrádok, v polohe Zámeček, ktorá právom nadobudla pomenovanie „slovenská Trója.“

Výstava je primárne zameraná na prezentáciu archeologických nálezov zo strednej doby bronzovej zo zbierok Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, Podunajského múzea v Komárne, Tekovského múzea v Leviciach, Archeologického múzea SNM v Bratislave, Archeologického ústavu SAV v Nitre a Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Hlavným cieľom výstavy je priblížiť návštevníkom prostredníctvom prezentovaných trojrozmerných archeologických exponátov špecifiká strednej doby bronzovej, predovšetkým materiálnu kultúru Karpatskej mohylovej kultúry v priestore juhozápadného Slovenska, jej technické a civilizačné výdobytky, ako aj nadstavbovú sféru (zvlášť spôsob pochovávania a kultové praktiky súvisiace s náboženskými predstavami tvorcov mohylových kultúr strednej doby bronzovej).

Organizátormi výstavy sú Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch.

Partnermi výstavy sú Archeologické múzeum SNM v Bratislave, Archeologický ústav SAV v.v.i., Podunajské múzeum v Komárne, Tekovské múzeum v Leviciach a Nitriansky samosprávny kraj.

 • Po páde slovenskej Tróje

  Po páde slovenskej Tróje

  17. 3. 2023 - 31. 5. 2023 | Nitra
 • Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

  Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

  3. 3. 2023 - 29. 4. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 26. 04. 2023 | Zlaté Moravce
 • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  6. 10. 2022 - 28. 03. 2023 | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  2. 9. 2022 - 26. 04. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00