Poklady z Bojnej

5. júl - 5. október 2021
Nitra


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Výstava Poklady z Bojnej, dedičstvo slovienskych predkov, sprístupní verejnosti po dlhšej dobe originály pozlátených plakiet a bronzový zvon zo známej lokality Bojná – Valy. Jedinečný súbor reliéfne zdobených plakiet s figurálnymi motívmi Krista a anjelov, ktorý výrazne obohacuje zbierky Ponitrianskeho múzea v Nitre a liaty bronzový zvon, patria k unikátnym objavom 21. storočia v rámci Európy. Sú hmotným svedectvom prítomnosti kresťanstva na území Veľkej Moravy v 9. storočí.

Súbor šiestich pozlátených plakiet predstavuje najucelenejšiu kolekciu kresťanských pamiatok v západoslovanskom svete z včasného stredoveku –  9. storočia. Sú vyhotovené z tenkého medeného plechu a zdobené tepaním a modelovaním podľa jednotného výtvarného konceptu. Štyri kruhové a dve štvorlístkové plakety majú v strede komponovanú okrídlenú postavu lemovanú „aurou“ z prázdnych a perlovcom vyplnených trojuholníkov. Postavy sú pripisované samotnému Kristovi, archanjelom a anjelom. Výnimočné je aj použitie písma, aplikovaného na dvoch plaketách. K absolútnym unikátom patrí tiež bronzový zvon so železným srdcom, ktorý sa svojím tvarom i veľkosťou zaraďuje medzi najstaršie stredoveké exempláre v Európe, datované do 8.-9. storočia.

Plakety, aj bronzový zvon boli verejnosti prezentované na viacerých prestížnych výstavách v rámci Slovenska, Moravy a Čiech. Ich jedinečnosť, umeleckú a historickú hodnotu mohla obdivovať aj medzinárodná verejnosť  v priestore Vatikánskych múzeí (Viale Vaticano 2), v novembri 2013 na výstave „Sv. Cyril a Metod – patróni Európy“, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV.  Na jej realizácii sa podieľalo taktiež Ponitrianske múzeum v Nitre, ktoré v rámci svojich početných zbierok spravuje aj jedinečný súbor plakiet z Bojnej.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Archeologický ústav SAV a Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda na území NSK.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Tajomstvá depozitára

   Tajomstvá depozitára

   | Nitra
  • Medzi životom a smrťou

   Medzi životom a smrťou

   27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
  • Trnava a okolie v dobe rímskej

   Trnava a okolie v dobe rímskej

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna

   Nevesta bola krásna

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00