Poklady z Bojnej

5. júl - 5. október 2021
Nitra


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Výstava Poklady z Bojnej, dedičstvo slovienskych predkov, sprístupní verejnosti po dlhšej dobe originály pozlátených plakiet a bronzový zvon zo známej lokality Bojná – Valy. Jedinečný súbor reliéfne zdobených plakiet s figurálnymi motívmi Krista a anjelov, ktorý výrazne obohacuje zbierky Ponitrianskeho múzea v Nitre a liaty bronzový zvon, patria k unikátnym objavom 21. storočia v rámci Európy. Sú hmotným svedectvom prítomnosti kresťanstva na území Veľkej Moravy v 9. storočí.

Súbor šiestich pozlátených plakiet predstavuje najucelenejšiu kolekciu kresťanských pamiatok v západoslovanskom svete z včasného stredoveku –  9. storočia. Sú vyhotovené z tenkého medeného plechu a zdobené tepaním a modelovaním podľa jednotného výtvarného konceptu. Štyri kruhové a dve štvorlístkové plakety majú v strede komponovanú okrídlenú postavu lemovanú „aurou“ z prázdnych a perlovcom vyplnených trojuholníkov. Postavy sú pripisované samotnému Kristovi, archanjelom a anjelom. Výnimočné je aj použitie písma, aplikovaného na dvoch plaketách. K absolútnym unikátom patrí tiež bronzový zvon so železným srdcom, ktorý sa svojím tvarom i veľkosťou zaraďuje medzi najstaršie stredoveké exempláre v Európe, datované do 8.-9. storočia.

Plakety, aj bronzový zvon boli verejnosti prezentované na viacerých prestížnych výstavách v rámci Slovenska, Moravy a Čiech. Ich jedinečnosť, umeleckú a historickú hodnotu mohla obdivovať aj medzinárodná verejnosť  v priestore Vatikánskych múzeí (Viale Vaticano 2), v novembri 2013 na výstave „Sv. Cyril a Metod – patróni Európy“, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV.  Na jej realizácii sa podieľalo taktiež Ponitrianske múzeum v Nitre, ktoré v rámci svojich početných zbierok spravuje aj jedinečný súbor plakiet z Bojnej.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Archeologický ústav SAV a Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda na území NSK.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Po páde slovenskej Tróje

   Po páde slovenskej Tróje

   17. 3. 2023 - 31. 5. 2023 | Nitra
  • Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

   Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

   3. 3. 2023 - 29. 4. 2023 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   3. 11. 2022 - 26. 04. 2023 | Zlaté Moravce
  • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   6. 10. 2022 - 28. 03. 2023 | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
  • Pod našimi nohami

   Pod našimi nohami

   2. 9. 2022 - 26. 04. 2023 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00