Poklady z Bojnej

5. júl - 5. október 2021
Nitra


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Výstava Poklady z Bojnej, dedičstvo slovienskych predkov, sprístupní verejnosti po dlhšej dobe originály pozlátených plakiet a bronzový zvon zo známej lokality Bojná – Valy. Jedinečný súbor reliéfne zdobených plakiet s figurálnymi motívmi Krista a anjelov, ktorý výrazne obohacuje zbierky Ponitrianskeho múzea v Nitre a liaty bronzový zvon, patria k unikátnym objavom 21. storočia v rámci Európy. Sú hmotným svedectvom prítomnosti kresťanstva na území Veľkej Moravy v 9. storočí.

Súbor šiestich pozlátených plakiet predstavuje najucelenejšiu kolekciu kresťanských pamiatok v západoslovanskom svete z včasného stredoveku –  9. storočia. Sú vyhotovené z tenkého medeného plechu a zdobené tepaním a modelovaním podľa jednotného výtvarného konceptu. Štyri kruhové a dve štvorlístkové plakety majú v strede komponovanú okrídlenú postavu lemovanú „aurou“ z prázdnych a perlovcom vyplnených trojuholníkov. Postavy sú pripisované samotnému Kristovi, archanjelom a anjelom. Výnimočné je aj použitie písma, aplikovaného na dvoch plaketách. K absolútnym unikátom patrí tiež bronzový zvon so železným srdcom, ktorý sa svojím tvarom i veľkosťou zaraďuje medzi najstaršie stredoveké exempláre v Európe, datované do 8.-9. storočia.

Plakety, aj bronzový zvon boli verejnosti prezentované na viacerých prestížnych výstavách v rámci Slovenska, Moravy a Čiech. Ich jedinečnosť, umeleckú a historickú hodnotu mohla obdivovať aj medzinárodná verejnosť  v priestore Vatikánskych múzeí (Viale Vaticano 2), v novembri 2013 na výstave „Sv. Cyril a Metod – patróni Európy“, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV.  Na jej realizácii sa podieľalo taktiež Ponitrianske múzeum v Nitre, ktoré v rámci svojich početných zbierok spravuje aj jedinečný súbor plakiet z Bojnej.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Archeologický ústav SAV a Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda na území NSK.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne

   Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne

   3. august - 30. september 2021 | Zlaté Moravce
  • Trianonská mierová zmluva 1920,              Versaillský systém a Slovensko

   Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko

   19. júl - 16. august 2021 | Nitra
  • Poklady z Bojnej

   Poklady z Bojnej

   5. júl - 5. október 2021 | Nitra
  • Oponický hrad

   Oponický hrad

   18. jún - 30. september 2021 | Zlaté Moravce
  • Obrazy dávneho sveta

   Obrazy dávneho sveta

   11. jún 2021 - 21. august 2021 | Nitra
  • Krása v dreve ukrytá

   Krása v dreve ukrytá

   11. jún 2021 - 21. august 2021 | Nitra
  • Ján Nepomucký, stopy minulosti          v Nitrianskom kraji – I. časť

   Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji – I. časť

   10. máj - 23. júl 2021 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v lesných a vodných biotopoch

   Život v lesných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií