Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

8. 9. 2023 - 29. 11. 2023
Nitra

OZNAM: Vážení návštevníci, výstava Roky bojov, obetí a nádejí nebude v termíne od 20. 9. do 21. 9. dostupná z dôvodu konania inej akcie v priestoroch múzea.


Pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika putovnú panelovú výstavu pod názvom Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920). Výstava oboznamuje návštevníka s históriou vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvýkrát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúru výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov:

Prvá svetová vojna (1914 – 1918), Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej svetovej vojny, Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií, Československá légia v Rusku, Československá légia vo Francúzsku, Československá légia v Taliansku, Významní Slováci v čs. légiách, Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť, Významné dokumenty o budúcom československom štáte, 28. október – vznik Československej republiky (ČSR), Zápas o územnú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku, Zabudnutá (?) légia v Rusku, Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štátu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1. 1. 1993, Vedúca osobnosť moderných slovenských dejín generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny.

Výstavu si návštevníci môžu pozrieť v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre od 8. 9. do 29. 11. 2023.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj a Nadácia Milana Rastislava Štefánika.

 • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
 • Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  Nevesta bola krásna | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
 • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

  7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
 • Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

  Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

  4. 5. 2024 | Nitra
 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00