Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

6. 10. 2022 - 28. 03. 2023
Zlaté Moravce


Autorka výstavy: Katarína Beňová

Výstava predstaví život a dielo významnej osobnosti spätej s dejinami Múzea v Zlatých Moravciach PhDr. Štefana Rakovského. Výstava je rozdelená do troch tematických okruhov (Detstvo, mladosť a študentské roky, Pracovné aktivity na pôde múzea v Zlatých Moravciach, Zo spomienok na PhDr. Štefana Rakovského), ktoré prevedú návštevníka jeho pracovným i súkromným životom a predstavia ho ako zakladateľa, priekopníka a oddaného múzejníka s hlbokým ľudským cítením.

Cieľom výstavy je poskytnúť pohľad do bohatých dejín múzejníctva v Zlatých Moravciach prostredníctvom zakladateľskej osobnosti PhDr. Štefana Rakovského a zároveň priblížiť jeho životné osudy, ktoré sú späté so Zlatými Moravcami. Výstava tiež upozorňuje na dôležitosť a význam ľudí – múzejníkov a regionálnych historikov, vďaka ktorým sa v regiónoch zachraňuje a uchováva kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Regionálna  téma si kladie za cieľ osloviť široké spektrum návštevníkov, nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť.


Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
 • Čo sa skrýva pod šatami

  Čo sa skrýva pod šatami

  31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
 • Syseľ

  Syseľ

  14. 7. 2023 - 4. 10. 2023 | Nitra
 • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
 • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
 • Nadštandardné šperky

  Nadštandardné šperky

  21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • V hniezde | Život vtákov

  V hniezde | Život vtákov

  1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00