Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

6. 10. 2022 - 31. 12. 2022
Zlaté Moravce


Autorka výstavy: Katarína Beňová

Výstava predstaví život a dielo významnej osobnosti spätej s dejinami Múzea v Zlatých Moravciach PhDr. Štefana Rakovského. Výstava je rozdelená do troch tematických okruhov (Detstvo, mladosť a študentské roky, Pracovné aktivity na pôde múzea v Zlatých Moravciach, Zo spomienok na PhDr. Štefana Rakovského), ktoré prevedú návštevníka jeho pracovným i súkromným životom a predstavia ho ako zakladateľa, priekopníka a oddaného múzejníka s hlbokým ľudským cítením.

Cieľom výstavy je poskytnúť pohľad do bohatých dejín múzejníctva v Zlatých Moravciach prostredníctvom zakladateľskej osobnosti PhDr. Štefana Rakovského a zároveň priblížiť jeho životné osudy, ktoré sú späté so Zlatými Moravcami. Výstava tiež upozorňuje na dôležitosť a význam ľudí – múzejníkov a regionálnych historikov, vďaka ktorým sa v regiónoch zachraňuje a uchováva kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Regionálna  téma si kladie za cieľ osloviť široké spektrum návštevníkov, nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť.


Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 16. 1. 2022 | Zlaté Moravce
 • Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Slovenský Betlehem | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 16. 1. 2023 | Nitra
 • Múzeum očami detí

  Múzeum očami detí

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  2. 9. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

  Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom

  4. 8. 2022 - 26. 10. 2022 | Zlaté Moravce
 • Každodenný život na hrade Hrušov

  Každodenný život na hrade Hrušov

  7. 6. 2022 - 27. 9. 2022 | Zlaté Moravce
 • Expedícia Pravek

  Expedícia Pravek

  12. 5. 2022 - 29. 9. 2022 | Nitra
 • História múzea v obrazoch

  História múzea v obrazoch

  2. 6. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Tak sme my…

  Tak sme my…

  14. 7. 2022 - 31. 12. 2022 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií