Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

6. 10. 2022 - 28. 03. 2023
Zlaté Moravce


Autorka výstavy: Katarína Beňová

Výstava predstaví život a dielo významnej osobnosti spätej s dejinami Múzea v Zlatých Moravciach PhDr. Štefana Rakovského. Výstava je rozdelená do troch tematických okruhov (Detstvo, mladosť a študentské roky, Pracovné aktivity na pôde múzea v Zlatých Moravciach, Zo spomienok na PhDr. Štefana Rakovského), ktoré prevedú návštevníka jeho pracovným i súkromným životom a predstavia ho ako zakladateľa, priekopníka a oddaného múzejníka s hlbokým ľudským cítením.

Cieľom výstavy je poskytnúť pohľad do bohatých dejín múzejníctva v Zlatých Moravciach prostredníctvom zakladateľskej osobnosti PhDr. Štefana Rakovského a zároveň priblížiť jeho životné osudy, ktoré sú späté so Zlatými Moravcami. Výstava tiež upozorňuje na dôležitosť a význam ľudí – múzejníkov a regionálnych historikov, vďaka ktorým sa v regiónoch zachraňuje a uchováva kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Regionálna  téma si kladie za cieľ osloviť široké spektrum návštevníkov, nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť.


Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Tajomstvá depozitára

  Tajomstvá depozitára

  | Nitra
 • Medzi životom a smrťou

  Medzi životom a smrťou

  27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
 • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

  3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
 • Nevesta bola krásna

  Nevesta bola krásna

  7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
 • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

  Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

  7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
 • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  4. 5. 2024 | Nitra
 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00