Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

6. 10. 2022 - 28. 03. 2023
Zlaté Moravce


Autorka výstavy: Katarína Beňová

Výstava predstaví život a dielo významnej osobnosti spätej s dejinami Múzea v Zlatých Moravciach PhDr. Štefana Rakovského. Výstava je rozdelená do troch tematických okruhov (Detstvo, mladosť a študentské roky, Pracovné aktivity na pôde múzea v Zlatých Moravciach, Zo spomienok na PhDr. Štefana Rakovského), ktoré prevedú návštevníka jeho pracovným i súkromným životom a predstavia ho ako zakladateľa, priekopníka a oddaného múzejníka s hlbokým ľudským cítením.

Cieľom výstavy je poskytnúť pohľad do bohatých dejín múzejníctva v Zlatých Moravciach prostredníctvom zakladateľskej osobnosti PhDr. Štefana Rakovského a zároveň priblížiť jeho životné osudy, ktoré sú späté so Zlatými Moravcami. Výstava tiež upozorňuje na dôležitosť a význam ľudí – múzejníkov a regionálnych historikov, vďaka ktorým sa v regiónoch zachraňuje a uchováva kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Regionálna  téma si kladie za cieľ osloviť široké spektrum návštevníkov, nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť.


Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Po páde slovenskej Tróje

  Po páde slovenskej Tróje

  17. 3. 2023 - 31. 5. 2023 | Nitra
 • Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

  Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

  3. 3. 2023 - 29. 4. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

  3. 11. 2022 - 26. 04. 2023 | Zlaté Moravce
 • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

  6. 10. 2022 - 28. 03. 2023 | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  2. 9. 2022 - 26. 04. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00