Tak sme my…

14. 7. 2022 - 31. 12. 2022
Nitra


Ponitrianske múzeum v Nitre si v roku 2022 pripomína 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravilo múzeum pre svojich návštevníkov sériu podujatí pod spoločným názvom Tak sme my..., súčasťou ktorých je výstava s rovnakým názvom.

Cieľom výstavy Tak sme my je predstaviť rôznorodosť a špecifiká zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre. Výstava zdôrazňuje kľúčové úlohy tejto inštitúcie, a to akvizičnú a prezentačnú činnosť, ktoré múzeum realizovalo v období rokov 1962 – 2022. Snaží sa zvýrazniť bohatstvo a rôznorodosť regionálnych artefaktov a poukázať na skutočnosť, že Ponitrianske múzeum v Nitre rešpektuje odkaz a snahu Nitranov započatú v 19. storočí, keby boli  zaznamenané prvé známky zbierkotvorných aktivít.

Ponitrianske múzeum v Nitre v súčasnosti vlastní viac ako 84 000 zbierkových predmetov z oblasti prírodných a spoločenských vied. Výstava Tak sme my… ponúka návštevníkovi príležitosť utvoriť si  predstavu o  charaktere zbierkového fondu múzea a zhliadnuť vybrané penzum najhodnotnejších zbierkových predmetov, v rámci jednotlivých odborov, ktoré sú v múzeu zastúpené s dôrazom na vlastivedný charakter múzea mapujúci špecifiká nitrianskeho regiónu.

Návštevníci sa môžu tešiť na prezentáciu vzácnych archeologických nálezov z obdobia praveku až po včasný stredovek, vrátane vzácnych pozlátených medených plakiet z Bojnej.

Prírodné vedy budú prezentovať paleontologické nálezy – fosílie a živočíchy, ktorých výskyt je vzácny,  napriek tomu však zaznamenaný aj  v biotopoch nitrianskeho regiónu.

Odbor história predstaví významný regionálny podnik, Nitriansku maľovňu porcelánu, vrátane tvarovej typológie, motívov výzdoby a signatúry výrobkov.

Odbor etnografia bude zastúpený výberom odevných súčastí, textílií, pokrytím hlavy, odevnými doplnkami  a šperkami, ktoré ako celok vytvárali odev žien a sprevádzali ženy od narodenia až po smrť.  Kolekciu textílií doplnia predmety každodennej potreby, ktoré súviseli práve s používaním textílií.

Partnerom je Nitriansky samosprávny kraj. Realizáciu výstavy Tak sme my… podporilo Mesto Nitra za oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra.

Výstavu Tak sme my… je možné navštíviť od 14. júla do 31. decembra 2022.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

   Trnava a okolie v dobe rímskej | Pripravujeme

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna | Pripravujeme

   Nevesta bola krásna | Pripravujeme

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik | Pripravujeme

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka | Pripravujeme

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00