V hniezde | Život vtákov

1. 4. 2023 - 5. 7. 2023
Nitra


Autorka a kurátorka: Hana Husárová

Výstava sprístupňuje kolekcie vtáctva, ich hniezd a vajec zo zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre. Hlavnou ideou výstavy je návštevníkom ukázať vtáky v najdôležitejšom a najzraniteľnejšom období v roku, kedy si hľadajú vhodných partnerov na založenie potomstva. Návštevníci si môžu prezrieť rôzne druhy avifauny prostredníctvom dermoplastických preparátov, ale aj pomocou fotografií živých vtákov zachytených vo svojom prirodzenom prostredí a správaní.

Samce svoju fyzickú zdatnosť dávajú najavo nielen prostredníctvom svojho pestrého sfarbenia, ale aj spevom. Ich rozmanitosť je nielen v sfarbení peria, v tvare tela, či zobáka, ale aj v spôsobe, akým si budujú hniezda. Takisto sa líšia vo veľkosti, tvare a farbe vajec, ktoré chránia vyvíjajúce sa vtáčatá. Antropogénnou činnosťou v posledných desaťročiach dochádza k výraznej strate biodiverzity. Tá sa najviac prejavuje pri bezstavovcoch, ktoré predstavujú dôležitú časť zložky potravy vtákov hlavne v ich hniezdnom období. S ubúdajúcim zdrojom potravy preto klesá aj početnosť vtákov. Na ich početnosť však majú vplyv aj ďalšie faktory, ako je strata životného prostredia alebo nelegálny lov. Mnohé druhy sa preto ocitli na pokraji vyhynutia. Výstava má tiež za cieľ poukázať na dôsledky tejto činnosti a zvýšiť povedomie návštevníkov o strate biodiverzity a potrebe chrániť životné prostredie a jeho obyvateľov.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
 • Čo sa skrýva pod šatami

  Čo sa skrýva pod šatami

  31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
 • Syseľ

  Syseľ

  14. 7. 2023 - 4. 10. 2023 | Nitra
 • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
 • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
 • Nadštandardné šperky

  Nadštandardné šperky

  21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • V hniezde | Život vtákov

  V hniezde | Život vtákov

  1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00