V hniezde | Život vtákov

1. 4. 2023 - 5. 7. 2023
Nitra


Autorka a kurátorka: Hana Husárová

Výstava sprístupňuje kolekcie vtáctva, ich hniezd a vajec zo zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre. Hlavnou ideou výstavy je návštevníkom ukázať vtáky v najdôležitejšom a najzraniteľnejšom období v roku, kedy si hľadajú vhodných partnerov na založenie potomstva. Návštevníci si môžu prezrieť rôzne druhy avifauny prostredníctvom dermoplastických preparátov, ale aj pomocou fotografií živých vtákov zachytených vo svojom prirodzenom prostredí a správaní.

Samce svoju fyzickú zdatnosť dávajú najavo nielen prostredníctvom svojho pestrého sfarbenia, ale aj spevom. Ich rozmanitosť je nielen v sfarbení peria, v tvare tela, či zobáka, ale aj v spôsobe, akým si budujú hniezda. Takisto sa líšia vo veľkosti, tvare a farbe vajec, ktoré chránia vyvíjajúce sa vtáčatá. Antropogénnou činnosťou v posledných desaťročiach dochádza k výraznej strate biodiverzity. Tá sa najviac prejavuje pri bezstavovcoch, ktoré predstavujú dôležitú časť zložky potravy vtákov hlavne v ich hniezdnom období. S ubúdajúcim zdrojom potravy preto klesá aj početnosť vtákov. Na ich početnosť však majú vplyv aj ďalšie faktory, ako je strata životného prostredia alebo nelegálny lov. Mnohé druhy sa preto ocitli na pokraji vyhynutia. Výstava má tiež za cieľ poukázať na dôsledky tejto činnosti a zvýšiť povedomie návštevníkov o strate biodiverzity a potrebe chrániť životné prostredie a jeho obyvateľov.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Tajomstvá depozitára

  Tajomstvá depozitára

  | Nitra
 • Medzi životom a smrťou

  Medzi životom a smrťou

  27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
 • Trnava a okolie v dobe rímskej

  Trnava a okolie v dobe rímskej

  3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
 • Nevesta bola krásna

  Nevesta bola krásna

  7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
 • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

  Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

  7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
 • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

  4. 5. 2024 | Nitra
 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00