Zmluvy 2021

Dodatok_Zmluva_o_pouzivani_muzejneho_katalogizacneho_systemu_ESEZ4G_c_SNM-GR-CEMUZ_2021_2489.pdf

Zmluva_o_pouzivani_muzejneho_katalogizacneho_systemu_ESEZ4G_c_SNM-GR-CEMUZ_2021_2489.pdf

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Rámcová zmluva IKT

Kúpna zmluva

Zmluva o dielo_Sevcik

Zmluva o dielo_MZM

Zmluva-o-vypozicke-3.pdf

Zmluva-o-poskytnuti-fin.prispevku-SPP.pdf

Zmluva-FPU-Technicke-a-technologicke-vybavenie-.pdf

Zmluva-FPU-Regalovy-system-v-etnografickom-depozitari-.pdf

Zmluva-FPU-Odevna-kultura-v-urbannom-prostredi-Nitry.pdf

Zmluva-o-vypozicke-Divadelny-ustav.pdf

Memorandum-SSUP.pdf

Memorandum-o-spolupraci-UKF-FF.pdf

Memorandum-o-spolupraci-Kraj.-kniz.-K.-Kmetka.pdf

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zmluva-o-vypozicke-Tekovske-muzeum1.pdf

Zmluva-o-vypozicke-Slepcany2.pdf

Zmluva-Farnost-Zobor-Zvon-N-11-2021.pdf

Zmluva-Farnost-Nitra-Zobor-Sv.-J.-Nepomucky.pdf

Zmluva-Hloska-Obrazy-davneho-sveta.pdf

Zmluva-Katedra-archeologie-Archeologicky-vyskum-a-obnova-Oponickeho-hradu.pdf

Zmluva-Miestny-odbor-Matice-slovenskej-Krasa-v-dreve-ukryta.pdf

Licencna zmluva

Zmluva-o-restaurovani-02-2021-odev.pdf

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00