Zmluvy 2021

2021/12/IVES-ramcova-zmluva.pdf

2021/darovacia-zmluva-akvizicia-2022k-masik/

2021/Darovacia-zmluva-akvizicia-2022-J.-Suchy.pdf

2021/12/Zmluva-o-dodavke-zemneho-plynu-Energie2.pdf

2021/12/Licencna-zmluva_p.Libant.pdf

2021/12/9_2021_AU-SAV.pdf

2021/12/Darovacia-zmluva_p.Repaska.pdf

2021/11/Memorandum-o-spolupraci_Shelby-co.-s.r.o.pdf

2021/11/N-18-2021-Dodatok-c.-1.pdf

2021/11/Zmluva-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-O2.pdf

2021/11/Kupna-zmluva-O2.pdf

2021/11/Kupna-zmluva-4-2021-Otilia-Svecova.pdf

2021/12/2021_11_Kupna-zmluva-2-2021-Lenka-Michalickova.pdf

2021/12/2021_11_Kupna-zmluva-1-2021-Milan-Petras.pdf

2021/11/N-19-2021-Dodatok_DAB.pdf

2021/11/6-2021-SMN-HM-Archeologia.pdf

2021/11/7-2021-AU-SAV-predmety-z-klenotnice.pdf

2021/11/8-2021-Tribecske-muzeum-Topolcany.pdf

2021/11/Najomna-zmluva-ZM.pdf

Dodatok-k-zmluve-N-15-2021.pdf

N-17-2021-Dodatok-k-zmluve-o-vypozicke.pdf

N-16-2021-Dodatok-k-zmluve.pdf

1-2021-Zmluva-o-restaurovani.pdf

1-2021-Zmluva-o-vypozicke-SAV.pdf

2-2021-Zmluva-o-vypozicke-SAV.pdf

FPU-Zmluva-k-vystave-Polstorocie-zmien-…-1.pdf

Licencna-zmluva-Galanta.pdf

N-01-2021-Zmluva-o-vypozicke-TM.pdf

N-02-2021-Zmluva-o-vypozicke-Protechnik-s.r.o..pdf

N-03-2021-Zmluva-o-vypozicke-Resoova.pdf

N-04-2021-Zmluva-o-vypozicke-Farnost-Nitra-Zobor.pdf

N-05-2021-Zmluva-o-vypozicke-Slepcany.pdf

N-06-2021-Zmluva-o-vypozicke-OPK-Nitra.pdf

N-07-2021-Zmluva-o-vypozicke-MO-Matice-slovenskej-Janikovce.pdf

N-08-2021-Zmluva-o-vypozicke-Zacikova.pdf

N-09-2021-Zmluva-o-vypozickr-UKF-Katedra-archeologie.pdf

N-10-2021-Zmluva-o-vypozicke-M.-Hloska.pdf

N-11-2021-Zmluva-o-vypozicke-Farnost-Zobor-Nitra.pdf

N-12-2021-Zmluva-o-vypozicke-Slepcany.pdf

N-13-2021-Zmluva-o-vypozicke-TMLV.pdf

N-14-2021-Zmluva-o-spolupraci-pri-realizacii-vystavy-Divadelny-ustav.pdf

N-15-2021-Zmluva-o-vypozicke-Benova.pdf

N-16-2021-Zmluva-o-vypozicke-Vilcekova.pdf

Zmluva-o-najme-1.pdf

Zmluva-o-zapozicani-predmetov-DAB.pdf

Zmluva-o-zapozicani-vystavy-Z-rozpravky-do-rozpravky.pdf

FPU-Odevna-kultura-v-urbannom-prostredi-….pdf

FPU-Regalovy-system-v-etnografickom-dep..pdf

FPU-Technicko-technol.-vybavenie-spolocneho-restaurat.-a-konzer.-pracoviska.pdf

Kolektivna-zmluva-na-rok-2021.pdf

Licencna-zmluva.pdf

Memorandum-o-spolupraci-UKF-v-Nitre.pdf

Memorandum-o-spolupraci-KKKK-v-Nitre.pdf

Memorandum-o-spolupraci-SSUP.pdf

Smlouva-o-dilo-Moravske-zemske-muzeum-1.pdf

Zmluva-o-dielo-p.-Hloska.pdf

Zmluva-o-komisnom-predaji.pdf

Zmluva-o-poskytnuti-clenskeho-prispevku-do-NOCR.pdf

Zmluva-o-poskytnuti-fin.-prispevku-c.-115-2021.pdf

Zmluva-o-poskytnuti-verejnych-sluzieb-O2.pdf

Zmluva-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-z-30.4.2021-O2.pdf

Zmluva-o-spolupraci.pdf

Zmluva-ZMS.pdf

Zmluva-o-restaurovani-02-2021-odev.pdf

Zmluva-o-dielo-Sevcik-s.r.o.pdf

Zriadovacia-listina-Ponitrianskeho-muzea-v-Nitre.pdf

Darovacia-zmluva.pdf

Zmluva-o-vypozicke-4-2021.pdf

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií