Archeológia smrti

Čo nové sme pre vás pripravili?

Pri príležitosti Európskeho dňa archeológie v piatok dňa 16. 6. 2023 organizujeme pre školy cyklus prednášok a workshop na tému ARCHEOLÓGIA SMRTI. Program je určený organizovaným kolektívom 7. – 9. ročníka základných škôl a študentom stredných škôl.

Prednášky:
9:00 Mgr. Matej Styk, PhD.: Pohrebné obrady Keltov
10:15 Doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.: Smrť v stredoveku z pohľadu archeológie
11:30 Mgr. Daniel Bešina, PhD.: Mŕtvi spod šibeníc

Workshop: Artefakt v rukách archeológa

Mladí návštevníci budú mať možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky o rôznych spôsoboch pochovávania v dobe laténskej (v období Keltov), v stredoveku a v novoveku. Dozvedia sa o zaužívaných, ale aj o neobvyklých praktikách pochovávania ako o miestach posledného odpočinku, ktorými neboli vždy len pohrebiská a cintoríny. Ďalšou časťou programu bude workshop s témou Artefakt v rukách archeológa, prostredníctvom ktorého sa návštevníci dozvedia, čo je možné nájsť v hroboch od praveku po novovek, čo nachádzame po mŕtvych vojakoch z druhej svetovej vojny, resp. ako dokumentovať hroby, hrobky, krypty a sarkofágy pomocou moderných metód. Touto časťou programu budú návštevníkov múzea sprevádzať doktorandi Katedry archeológie FF UKF v Nitre: Mgr. Stanislava Blahová, Mgr. Jozef Kónya, Mgr. Daniel Miček.

Odborný garant: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Termín: 16. 6. 2023 v čase 9:00 -14:00 hod.

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova 1, Nitra 949 01
Vstupné: 2,00 €/os., pedagogický dozor vstup voľný
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Na podujatie je potrebná rezervácia vopred. Kolektív si môže vybrať jednu z prednášok v kombinácii s workshopom. Čas prednášok je možné prispôsobiť potrebám kolektívu.

Partnermi podujatia sú Nitriansky samosprávny kraj, Katedra archeológie FF UKF v Nitre, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a nitraden.sk

Tešíme sa na vašu návštevu!

Späť na blog

Sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli

Sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli

Vážený spisovateľ a vo svojej dobe miláčik celého národa, kultová osobnosť slovenskej poézie či sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli. To…

Symbolika rímskej republikánskej mince aes grave z Nitry

Symbolika rímskej republikánskej mince aes grave z Nitry

Mince predstavujú okno do minulosti, cez ktoré môžeme sledovať vývoj spoločností, obchodu a politiky, a to prostredníctvom kúskov kovu, ktoré prežili stáročia.…

Kto udával módne trendy na prelome 19. a 20. storočia?

Kto udával módne trendy na prelome 19. a 20. storočia?

Módny tón zámožných šľachtických a meštianskych vrstiev udávala na prelome 19. a 20. storočia Viedeň a Budapešť. Nitra si v…

Pôvod slávenia Vianoc a historické pozadie narodenia Ježiša

Pôvod slávenia Vianoc a historické pozadie narodenia Ježiša

Kresťania zozačiatku oslavovali ako sviatok len smrť Ježiša Krista. Včasnokresťanský autor Origenes žijúci koncom 2. stor. a začiatkom 3. stor. uvádza, že…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00