Konferencia Učenie pre budúcnosť?

Chcete zistiť, ako sa klimatické dopady prejavujú vo vašom okolí a čo s tým môžeme urobiť? Chcete zistiť, ako konkrétne prispeli študenti zo Slovenska, Talianska, Španielska a Cypru k znižovaniu dopadov klimatických zmien? Máte záujem zistiť viac o najzávažnejších dopadoch klimatických zmien a nápravných opatreniach? Chcete zistiť, aké sú postoje vašich študentov k dopadu klimatickej zmeny? Zaujímate sa o klimatickú výchovu a jej implementáciu do vyučovania?

Ak ste aspoň raz odpovedali ÁNO, pozývame Vás na Národnú konferenciu „UČENIE PRE BUDÚCNOSŤ: PRIPRAVENÍ NA ZMENY KLÍMY?“, ktorá sa bude konať dňa 13. októbra 2023 o 10:00 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ak sa chcete dozvedieť viac, rezervujte si miesto v kalendári a určite sa zaregistrujte.

MIESTO KONANIA: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky,
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
TERMÍN KONANIA: 13. októbra 2023 (piatok), 10:00 – 16:00
KOMU JE URČENÁ: Konferencia je určená pedagogickým zamestnancom základných a stredných
škôl. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a nadobudnutie
praktických zručností súvisiacich s implementáciou klimatickej výchovy. Na
konferencii sa oboznámite s materiálmi, ktoré sú priamo zamerané na
praktickú implementáciu tém o zmene klímy do vyučovania. Materiály sa
vytvárajú v rámci medzinárodného projektu TEACHING GREEN, programu
ERASMUS+.
AKO SA PRIHLÁSIŤ: Na konferenciu sa prihlásite vyplnením online dotazníka.

PROGRAM KONFERENCIE:
• 09:30 – Začiatok registrácie
• 10:00 – Privítanie účastníkov konferencie
• Klimatická výchova na základných a stredných školách na Slovensku
• Predstavenie projektových výstupov a možnosti ich využitia
• Predstavenie pracovných listov podporujúcich objavné vyučovanie žiakov s dôrazom na monitoring
lokálneho prostredia
• Praktická ukážka environmentálnych aktivít vo vonkajšom prostredí a monitoring lokálneho prostredia
• Diskusia
• 16:00 – Ukončenie konferencie
ČO NA SEBA: Na konferenciu si prosím prineste neformálne a pohodlné oblečenie a obuv,
nakoľko časť programu bude prebiehať vonku.
ČO BUDE ZABEZPEČENÉ: Okrem programu konferencie bude pre účastníkov v prípade záujmu zabezpečené zdarma ubytovanie a raňajky pre ubytovaných účastníkov (zo štvrtka 12.10. na piatok 13.10.2023) a občerstvenie pre všetkých počas dňa (kávo-prestávky). Záujemcom je možné preplatiť časť cestovných nákladov (cesta TAM) priamo na konferencii (bližšie informácie obdržíte v pokynoch
pred konferenciou). Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti.
REZERVAČNÝ POPLATOK:
Rezervačný poplatok na konferenciu je 10 € (spôsob, ako uhradiť tento poplatok, nájdete v online prihláške). V prípade účasti na konferencii bude účastníkovi tento poplatok v plnej výške vrátený priamo na podujatí. V prípade neúčasti sa uhradený poplatok považuje za storno poplatok, ktorý bude použitý na pokrytie nákladov spojených s realizáciou konferencie. Účastník je na konferenciu zaregistrovaný až po úhrade rezervačného poplatku.

ORGANIZÁTORI PODUJATIA: Národná konferencia sa organizuje v rámci medzinárodného projektu
TEACHING GREEN a organizátormi podujatia sú:
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky, Katedra ekológie a
environmentalistiky, https://www.fpvai.ukf.sk/sk/pracoviska/katedra-ekologie-a-environmentalistiky
• Strom života, občianske združenie, www.stromzivota.sk
• INAK, občianske združenie a koordinátor projektu TEACHING GREEN, www.trochuinak.sk
KONTAKT NA ORGANIZÁTORA: V prípade otázok kontaktujte priamo organizátora podujatia:
Adriana Kováčová, INAK o.z., email: info@teachinggreen.eu

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00