Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry, časť doplnky

Ponitrianske múzeum v Nitre vlastní vzácnu a ojedinelú zbierku dobových odevov, odevných doplnkov a textílií. V priebehu posledných dvoch rokov sa intenzívne pracuje na zreštaurovaní artefaktov zo spomenutej kolekcie. Časť zbierky prešla vďaka viacerým projektom procesom reštaurovania, na základe čoho je možné prezentovať ju verejnosti aj formou novej expozície, tematicky sa viažucej k reáliám Nitry zo začiatku 20. storočia. Projekt Odevná kultúra v urbánnom prostredí, časť doplnky, ktorý sa zameral na reštaurovanie krabíc na pánske klobúky, múzeum uskutočnilo v spolupráci s doc. Mgr. art. Jankou Blaško Križanovou, ArtD., reštaurátorkou diel na papieri a reštaurátorkou fotografií.

Aj zreštaurované obaly na klobúky môžu návštevníci vidieť v pripravovanej novej expozícii Etuda o starej Nitre, ktorá bude v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre sprístupnená od 6. 10. 2022. Expozícia, prezentujúca odevnú kultúru v mestskom prostredí Nitry cez čarovný svet dámskeho budoára, zároveň predstaví zreštaurované textílie zo zbierkového fondu múzea z obdobia od konca 19. a začiatku 20. storočia. Expozícia je pripravená pri príležitosti 60. výročia založenia Ponitrianskeho múzea v Nitre, v rámci konceptu Tak sme my…

Téma dejín odievania je cielene zasadená do dobového kontextu starej Nitry a je úzko spätá s prezentáciou bývania v  minulosti, so starostlivosťou o ľudské telo, spoločenským životom a s etiketou. Múzeum v budúcnosti plánuje expozíciu rozšíriť doplnením o ďalšie zreštaurované artefakty a prostredníctvom vedecko-výskumnej činnosti obohatiť tému dejín odievania na Slovensku o nové poznatky.

Realizáciu projektu Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry, časť doplnky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Autorka textu: Katarína Beňová, historička Ponitrianskeho múzea v Nitre


Späť na blog

Zaktualizovaný kalendár Večerov s archeológiou v múzeu

Zaktualizovaný kalendár Večerov s archeológiou v múzeu

15.3.2023 Oznamujeme malú zmenu v kalendári Večerov s archeológiou v múzeu – prednáška plánovaná na 13. 4. 2023 sa vymení s…

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

6.3.2023 Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre  História a súčasnosť Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre patrí medzi špeciálne múzejné knižnice na Slovensku.…

Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

1.3.2023 V dňoch 22. až 23. marca 2023 v Ponitrianskom múzeu v Nitre pripravujeme vzdelávací interaktívny program Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia,…

Večery s archeológiou v múzeu

Večery s archeológiou v múzeu

8.2.2023 Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Katedrou archeológie FF UKF v Nitre pokračuje v edukačnom, popularizačnom prednáškovom koncepte určenom Nitranom, tentokrát na tému ARCHEOLÓGIA. Cyklus prednášok Večery…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00