Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry, časť doplnky

Ponitrianske múzeum v Nitre vlastní vzácnu a ojedinelú zbierku dobových odevov, odevných doplnkov a textílií. V priebehu posledných dvoch rokov sa intenzívne pracuje na zreštaurovaní artefaktov zo spomenutej kolekcie. Časť zbierky prešla vďaka viacerým projektom procesom reštaurovania, na základe čoho je možné prezentovať ju verejnosti aj formou novej expozície, tematicky sa viažucej k reáliám Nitry zo začiatku 20. storočia. Projekt Odevná kultúra v urbánnom prostredí, časť doplnky, ktorý sa zameral na reštaurovanie krabíc na pánske klobúky, múzeum uskutočnilo v spolupráci s doc. Mgr. art. Jankou Blaško Križanovou, ArtD., reštaurátorkou diel na papieri a reštaurátorkou fotografií.

Aj zreštaurované obaly na klobúky môžu návštevníci vidieť v pripravovanej novej expozícii Etuda o starej Nitre, ktorá bude v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre sprístupnená od 6. 10. 2022. Expozícia, prezentujúca odevnú kultúru v mestskom prostredí Nitry cez čarovný svet dámskeho budoára, zároveň predstaví zreštaurované textílie zo zbierkového fondu múzea z obdobia od konca 19. a začiatku 20. storočia. Expozícia je pripravená pri príležitosti 60. výročia založenia Ponitrianskeho múzea v Nitre, v rámci konceptu Tak sme my…

Téma dejín odievania je cielene zasadená do dobového kontextu starej Nitry a je úzko spätá s prezentáciou bývania v  minulosti, so starostlivosťou o ľudské telo, spoločenským životom a s etiketou. Múzeum v budúcnosti plánuje expozíciu rozšíriť doplnením o ďalšie zreštaurované artefakty a prostredníctvom vedecko-výskumnej činnosti obohatiť tému dejín odievania na Slovensku o nové poznatky.

Realizáciu projektu Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry, časť doplnky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Autorka textu: Katarína Beňová, historička Ponitrianskeho múzea v Nitre


Späť na blog

Spomienkový večer na PhDr. Štefana Rakovského

Spomienkový večer na PhDr. Štefana Rakovského

5.12.2022 Pozývame Vás na spomienkový večer venovaný zakladateľovi zlatomoraveckého múzea PhDr. Štefanovi Rakovskému, ktorý sa bude konať dňa 9. decembra 2022…

<em><strong>… a vítali ho slávobránou s vodotryskom</strong></em>

… a vítali ho slávobránou s vodotryskom

5.12.2022 Ponitrianske múzeum v Nitre uchováva vo svojom zbierkovom fonde kolekciu pohľadníc zobrazujúcich európskych monarchov. Svoje zastúpenie majú medzi nimi aj pohľadnice s podobizňou…

Oživená hlina

Oživená hlina

7.11.2022 Praveké umenie je spojené s lovecko-magickými a kultovými zvykmi aj nevyhnutnou snahou o udržanie života a rozmnoženie rodu. Doklady formovania hliny výnimočne nachádzame už u…

Najstarší slovenský literárny časopis

Najstarší slovenský literárny časopis

13.10.2022 Okrem kníh sa v knižničnom fonde Ponitrianskeho múzea v Nitre nachádza aj veľké množstvo odborných periodík. Jedným z najstarších a…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií