Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry, časť doplnky

Ponitrianske múzeum v Nitre vlastní vzácnu a ojedinelú zbierku dobových odevov, odevných doplnkov a textílií. V priebehu posledných dvoch rokov sa intenzívne pracuje na zreštaurovaní artefaktov zo spomenutej kolekcie. Časť zbierky prešla vďaka viacerým projektom procesom reštaurovania, na základe čoho je možné prezentovať ju verejnosti aj formou novej expozície, tematicky sa viažucej k reáliám Nitry zo začiatku 20. storočia. Projekt Odevná kultúra v urbánnom prostredí, časť doplnky, ktorý sa zameral na reštaurovanie krabíc na pánske klobúky, múzeum uskutočnilo v spolupráci s doc. Mgr. art. Jankou Blaško Križanovou, ArtD., reštaurátorkou diel na papieri a reštaurátorkou fotografií.

Aj zreštaurované obaly na klobúky môžu návštevníci vidieť v pripravovanej novej expozícii Etuda o starej Nitre, ktorá bude v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre sprístupnená od 6. 10. 2022. Expozícia, prezentujúca odevnú kultúru v mestskom prostredí Nitry cez čarovný svet dámskeho budoára, zároveň predstaví zreštaurované textílie zo zbierkového fondu múzea z obdobia od konca 19. a začiatku 20. storočia. Expozícia je pripravená pri príležitosti 60. výročia založenia Ponitrianskeho múzea v Nitre, v rámci konceptu Tak sme my…

Téma dejín odievania je cielene zasadená do dobového kontextu starej Nitry a je úzko spätá s prezentáciou bývania v  minulosti, so starostlivosťou o ľudské telo, spoločenským životom a s etiketou. Múzeum v budúcnosti plánuje expozíciu rozšíriť doplnením o ďalšie zreštaurované artefakty a prostredníctvom vedecko-výskumnej činnosti obohatiť tému dejín odievania na Slovensku o nové poznatky.

Realizáciu projektu Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry, časť doplnky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Autorka textu: Katarína Beňová, historička Ponitrianskeho múzea v Nitre


Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00