Nitranom (nielen) o Nitre II.

Pripravujeme pre vás jesenný cyklus prednášok, ktorý bude venovaný ženskej práci, ženám v politike či ženám emancipovaným, ako aj obdobiu I. ČSR. Bližšie termíny budú aktualizované.

Žena v politike (ne)žiadúca? Od aktivizmu k politike.

Prednášajúci: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Termín: jeseň 2023

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Prednáška je organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.


Ženská práca, kontexty a súvislosti

Prednášajúci: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Termín: jeseň 2023

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Prednáška je organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.


Eliška Junková, automobilová pretekárka

Prednášajúci: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.
Termín: jeseň 2023

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Prednáška je organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.


T. G. Masaryk v Nitre a na Slovensku

Prednášajúca: Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
Termín: pripravujeme

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Prednáška je organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00