Prečo je blahoslavený cisár Karol Habsburský dôležitý aj 100 rokov po smrti?

Prednáška pod názvom Prečo je blahoslavený cisár Karol Habsburský dôležitý aj 100 rokov po smrti? sa bude konať vo štvrtok 20. októbra 2022 o 17:00 hod. v Ponitrianskom múzeu v Nitre.
Organizátorom prednášky je Modlitebná liga cisára Karola.

Kto bol Karol I. Habsburský?

Blahoslavený Karol I. Habsburský, plným menom Karol František Jozef Ľudovít Hubert Juraj Otto Mária, sa narodil 17. augusta 1887 v rakúskom meste Persenbeug. Bol rakúsky arcivojvoda a posledný cisár (v rokoch 1916 – 1918), český (ako Karol III.) a uhorský kráľ (v rokoch 1916 – 1921 ako Karol IV.) z habsbursko-lotrinského rodu, najstarší syn arcivojvodu Otta Františka a Márie Jozefy Saskej. Bol vnukom arcivojvodu Karola Ľudovíta, prasynovcom cisára Františka Jozefa I. (ktorý navštívili Nitru 7. septembra v roku 1887) a synovcom arcivojvodu a následníka trónu Františka Ferdinanda dʼEste.

Karol Habsburský zomrel vo veku 34 rokov v Madeire v Portugalsku dňa 1. apríla 1922.

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od smrti Karola Habsburského (1887-1922). Príbeh Karola Habsburského (oficiálne blahoslaveného Karola z Domu Rakúskeho, cisára a kráľa) má univerzálnu príťažlivosť – dotýka sa Severoameričanov, Latinskej Ameriky, Ázijčanov, Afričanov aj Európanov. Jeho viera inšpiruje katolíckych mužov a ženy, manželov a otcov, vojakov, politikov a hlavy štátov. Jeho vplyv siaha za hranice Rakúska a starého Rakúsko-Uhorska a svojím kresťanským príkladom inšpiruje celý svet.

V Nitre je od 13. septembra v kaplnke sv. Bernadety v nitrianskom hospici umiestnená relikvia bl. Karola. Uložená bola za prítomnosti pranetere cisára Karola arcivojvodkyne Rakúskej Camilly Habsburg-Lothringen.  


Informácie k prednáške:

Názov prednášky: Prečo je blahoslavený cisár Karol Habsburský dôležitý aj 100 rokov po smrti?
Prednášajúci: Mgr. Stanislav Žlnay
Termín: 20. októbra 2022
 o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitr
e, Veľká dvorana, Štefánikova trieda 1
Organizátor: Modlitebná liga cisára Karola

Späť na blog

Sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli

Sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli

Vážený spisovateľ a vo svojej dobe miláčik celého národa, kultová osobnosť slovenskej poézie či sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli. To…

Symbolika rímskej republikánskej mince aes grave z Nitry

Symbolika rímskej republikánskej mince aes grave z Nitry

Mince predstavujú okno do minulosti, cez ktoré môžeme sledovať vývoj spoločností, obchodu a politiky, a to prostredníctvom kúskov kovu, ktoré prežili stáročia.…

Kto udával módne trendy na prelome 19. a 20. storočia?

Kto udával módne trendy na prelome 19. a 20. storočia?

Módny tón zámožných šľachtických a meštianskych vrstiev udávala na prelome 19. a 20. storočia Viedeň a Budapešť. Nitra si v…

Pôvod slávenia Vianoc a historické pozadie narodenia Ježiša

Pôvod slávenia Vianoc a historické pozadie narodenia Ježiša

Kresťania zozačiatku oslavovali ako sviatok len smrť Ježiša Krista. Včasnokresťanský autor Origenes žijúci koncom 2. stor. a začiatkom 3. stor. uvádza, že…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00