Od nálezu v zemi po vitrínu v múzeu…

Ako skúmať, chrániť a prezentovať minulosť

Končíte strednú školu a rozhodujete sa kam ísť študovať? Vyberáte si semináre do maturitného ročníka?

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstaví na pôde Ponitrianskeho múzea v Nitre svoju prácu v študijných programoch:

▪ archeológia,

▪ muzeológia,

▪ a pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

a zároveň priblíži:

▪ štúdium na Katedre archeológie FF UKF v Nitre,

▪ archeologické nálezy – hnuteľné pramene praveku a stredoveku na Slovensku,

▪ dokumentáciu terénnych archeologických výskumov,

▪ vojenskú archeológiu,

▪ environmentálnu archeológiu,

▪ dokumentáciu a digitalizáciu kultúrneho dedičstva,

▪ a popularizáciu archeológie na katedre.

Program je vhodný pre študentov stredných škôl, ale aj širokú verejnosť, ktorej predstavia pracovníci katedry prácu, metódy a výsledky skúmania.

TERMÍNY: 1. – 3. februára a 7. – 9. februára 2023 v čase od 9:00 do 12:30 hod.

Prezentácia bude prebiehať v troch hodinových cykloch (1 cyklus pre cca 30 študentov).

Vstupné: 1,00 €/os, pedagogický dozor zdarma

Na program je potrebné sa objednať vopred: lektor@muzeumnitra.sk alebo 0940 943 015


Usporiadateľ: Katedra archeológie UKF v Nitre a Ponitrianske múzeum v Nitre

Zodpovední organizátori podujatia: Mgr. K. Šimunková, PhD., Mgr. D. Bešina, PhD.

Odborný garant: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Späť na blog

Kalendárium 2023

Kalendárium 2023

31.12.2022 Pozrite si prehľadný kalendár výstav na rok 2023 v Ponitrianskom múzeu v Nitre a jeho expozitúrach – Múzeu v Zlatých…

Vzácny exemplár zo zbierok Múzea v Zlatých Moravciach

Vzácny exemplár zo zbierok Múzea v Zlatých Moravciach

19.12.2022 Súčasťou historického knižničného fondu je aj niekoľko starých vzácnych tlačí zo 17. – 19. storočia, ktoré sa nachádzajú v zbierkachMúzea…

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

16.12.2022 Ďakujeme za vašu priazeň v roku 2022. Želáme vám radostné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2023. Ponitrianske múzeum v Nitre

Uvedenie kníh receptov do života

Uvedenie kníh receptov do života

6.12.2022 Literárny klub Janka Jesenského, Čakanka n. o. a Ponitrianske múzeum v Nitre vás pozývajú na podujatie s manželmi Anzelmou a…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00