Od nálezu v zemi po vitrínu v múzeu…

Ako skúmať, chrániť a prezentovať minulosť

Končíte strednú školu a rozhodujete sa kam ísť študovať? Vyberáte si semináre do maturitného ročníka?

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstaví na pôde Ponitrianskeho múzea v Nitre svoju prácu v študijných programoch:

▪ archeológia,

▪ muzeológia,

▪ a pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

a zároveň priblíži:

▪ štúdium na Katedre archeológie FF UKF v Nitre,

▪ archeologické nálezy – hnuteľné pramene praveku a stredoveku na Slovensku,

▪ dokumentáciu terénnych archeologických výskumov,

▪ vojenskú archeológiu,

▪ environmentálnu archeológiu,

▪ dokumentáciu a digitalizáciu kultúrneho dedičstva,

▪ a popularizáciu archeológie na katedre.

Program je vhodný pre študentov stredných škôl, ale aj širokú verejnosť, ktorej predstavia pracovníci katedry prácu, metódy a výsledky skúmania.

TERMÍNY: 1. – 3. februára a 7. – 9. februára 2023 v čase od 9:00 do 12:30 hod.

Prezentácia bude prebiehať v troch hodinových cykloch (1 cyklus pre cca 30 študentov).

Vstupné: 1,00 €/os, pedagogický dozor zdarma

Na program je potrebné sa objednať vopred: lektor@muzeumnitra.sk alebo 0940 943 015


Usporiadateľ: Katedra archeológie UKF v Nitre a Ponitrianske múzeum v Nitre

Zodpovední organizátori podujatia: Mgr. K. Šimunková, PhD., Mgr. D. Bešina, PhD.

Odborný garant: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Späť na blog

Sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli

Sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli

Vážený spisovateľ a vo svojej dobe miláčik celého národa, kultová osobnosť slovenskej poézie či sympatický pán v povestnej bodkovanej mašli. To…

Symbolika rímskej republikánskej mince aes grave z Nitry

Symbolika rímskej republikánskej mince aes grave z Nitry

Mince predstavujú okno do minulosti, cez ktoré môžeme sledovať vývoj spoločností, obchodu a politiky, a to prostredníctvom kúskov kovu, ktoré prežili stáročia.…

Kto udával módne trendy na prelome 19. a 20. storočia?

Kto udával módne trendy na prelome 19. a 20. storočia?

Módny tón zámožných šľachtických a meštianskych vrstiev udávala na prelome 19. a 20. storočia Viedeň a Budapešť. Nitra si v…

Pôvod slávenia Vianoc a historické pozadie narodenia Ježiša

Pôvod slávenia Vianoc a historické pozadie narodenia Ježiša

Kresťania zozačiatku oslavovali ako sviatok len smrť Ježiša Krista. Včasnokresťanský autor Origenes žijúci koncom 2. stor. a začiatkom 3. stor. uvádza, že…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00