Symbolika rímskej republikánskej mince aes grave z Nitry

Mince predstavujú okno do minulosti, cez ktoré môžeme sledovať vývoj spoločností, obchodu a politiky, a to prostredníctvom kúskov kovu, ktoré prežili stáročia. Tiež nám poskytujú dôležité informácie o ekonomických systémoch, panovníkoch alebo o umeleckých a kultúrnych tendenciách danej doby.  

Na našom území sa razba mincí objavuje s príchodom Keltov – prvým vierohodne dokázaným etnikom v rámci nášho územia, ktoré zaviedlo napríklad aj hrnčiarsky kruh alebo železnú metalurgiu. Aj keď sa vrchol keltského rozširovania z časového hľadiska prelína s rozmachom gréckej či nástupom rímskej civilizácie, o Keltoch sa predsa zachovali aj záznamy v početnom množstve.

Niektoré mince mali aj umelecký či symbolický význam, čo súvisí aj s objavom rímskej mince aes grave s hlavou boha Iana, keďže Kelti tiež verili aj v dvojhlavé božstvá.

Aes grave predstavuje najstaršie rímske mince z medi. Vzhľadom k tomu, že aes v latinčine znamená meď, na začiatku sa kúsky medi vážili, aby sa určila ich výmenná hodnota (jeden kus vážil 1 libru). Neskôr mala assy, základná rímska peňažná jednotka, vyobrazeného dvojhlavého boha Iana. Až aes rude (lat. surová meď) v podobe kúskov medi, ktoré sa zakaždým vážili, predstavuje najstaršie rímske platidlá.

V Ponitrianskom múzeu sa môžeme pýšiť najstaršou rímskou republikánskou mincou aes grave (lat. ťažká meď) typu Ianus (235 – 220 pred. n. l.), ktorá bola nájdená v Nitre, v  rámci keltského sídliskového objektu. Na averzi sa nachádza dvojhlavý boh Ianus, kým na reverzi je vyobrazená prova, t. j. predná časť lode. Váži 239,41 g a má 6,2 cm. Keďže je na minci zobrazený boh Ianus, svedčí to o tom, že takáto minca bola vydávaná pri významnej udalosti – ako znamenie skončenia vojnového stavu. Vyobrazenie lode na minci aes grave potvrdzuje úspechy Rímskej ríše na mori. Rimania tak poukázali na víťazstvo nad Kartágom počas prvej púnskej vojny v roku 241 pred n. l. Dokumentuje to zároveň aj začiatky Rímskej ríše ako námornej veľmoci.

Minca aes grave s vyobrazením boha Iana predstavuje vyznamný artefakt, cez ktorý môžeme sledovať aj rímsku kultúru a náboženstvo. Ianus bol bohom začiatkov a koncov, zobrazoval sa ako dvojhlavý, pričom  jedna tvár symbolizovala pohľad do minulosti, kým druhá sa pozerala do budúcnosti. Taktiež ho uctievali aj ako strážcu brán (ianua) a dverí.

Meno boha Iana (IANVS alebo IANO (dat. venované Ianovi) sa objavuje len na niektorých rímskych minciach. Rimania predpokladali, že zobrazenie dvojitej hlavy s fúzami na minciach predstavuje boha Iana.

Keďže sa boh Ianus spája s novým začiatkom, niet divu, že je aj prvý mesiac v roku – január, pomenovaný na jeho počesť. Boha Iana spájame nielen s  priechodmi medzi rôznymi územiami a mestami, ale aj s obdobím vojny a mieru.

Boh Ianus mal zasvätený aj chrám, ktorý sa nachádzal na rímskom fóre. Chrám mal otvorený vrch s kamennými bočnými stenami, na každom konci sa nachádzali bronzové oblúkovité dvere. Vo vnútri sa nachádzala socha, po ktorej nezostali žiadne stopy, avšak existujú starorímske mince, ktoré svedčia o existencii chrámu. Raziť ich dal Nero v rokoch 64 a 65 n. l. Na sesterciu je zobrazený chrám a v nápise zdôraznil, že zavrel dvere chrámu boha Iana v čase, keď obnovil mier pre rímsky ľud. Svedčí to o tom, že chrám bol otvorený počas vojny a zatvorený počas obdobia mieru, čo odráža aj spoločenské zvyklosti Rimanov v tej dobe.

Možno sa pýtate akým spôsobom sa takáto rímska minca dostala na naše územie… Keď sa pozrieme ešte hlbšie do minulosti, predtým než prišlo k pravidelným kontaktom z politických či obchodných dôvodov medzí Rímskou ríšou a územím, ktoré dnes tvorí Slovensko, v týchto končinách sa objavila jedinečná rímska minca. V roku 1961 počas archeologického výskumu v Nitre bola v rámci keltského obydlia okrem keltských mincí nájdená aj vzácna rímska republikánska minca aes grave. V strednej Európe to bol unikátny nález. Prvé mince z medi takéhoto typu začali Rimania vydávať v 3. storočí pred n. l.

Z uvedeného vyvstáva otázka ako sa takáto minca dostala ku Keltom práve na území Nitry. Kelti mali sídlo v údolí rieky Pád v 4. storočí pred n. l., avšak často sa dostávali do sporov s Rimanmi. Bitkou pri Telamone v roku 225 pred n. l. ich Rimania donútili opustiť osídlenia v severnej časti Itálii. Grécky historik a geograf Strabón uvádza, že si Kelti našli nový domov smerom na severovýchod. Je možné, že sa vtedy dostali na územie dnešného Slovenska a Nitry. A práve týmto spôsobom mohli priniesť so sebou aj rímsku republikánsku mincu aes grave.

Pre Keltov mohla predstavovať pamiatku na ich heroické činy z minulosti alebo ochranu na ceste za novým domovom. Práve táto jedinečná minca potvrdzuje to, že územie dnešného Slovenska malo prvé kontakty s Rímskou ríšou už pred polovicou 2. storočia pred n. l.

Autorka: Mgr. Ema Veseli

Zdroje:

BAHNÍK, Václav et al. 1974. Slovník antické kultury. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1974, s. 14 – 77.
KOLNÍKOVÁ, Eva. 1980. Rímske mince na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 1980, s. 45 – 85.
KOLNÍKOVÁ, Eva – BAKOS František – PAUDITŠ, Peter. 2018. Zdroje kovu v keltských mincovniach na Slovensku. In Zborník slovenského národného múzea, Bratislava: Slovenské národné múzeum-Archeologické múzeum, 2018, roč. 28, s. 146. ISBN 978 – 80 – 8060 – 449 – 3.
GOGOVÁ, Stanislava – ŠTEINER, Pavol. 2018. Prezentácia materiálnej a duchovnej kultúry Keltov v projekte študentov Katedry muzeológie na FF UKF v Nitre. In Muzeológia a kulturúne dedičstvo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018,  roč. 6, č. 2, s. 153. ISSN 2453-9759.
MARKOWITZ, Mike. Janus, God of January on Ancient Coins. In CoinWeek, b.r. [online]. [cit. 2023 – 11 -12]. Dostupné na internete: <https://www.academia.edu/30773114/Janus_God_of_January_on_Ancient_Coins>.
NICE, Alex. Janus. 2015. [online]. [cit. 2023 – 11 – 12]. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/286373914_Janus>.

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00