Vzácny exemplár zo zbierok Múzea v Zlatých Moravciach

Súčasťou historického knižničného fondu je aj niekoľko starých vzácnych tlačí zo 17. – 19. storočia, ktoré sa nachádzajú v zbierkachMúzea v Zlatých Moravciach. Jednou z najvýznamnejších kníh historického zbierkového fondu v Zlatých Moravciach je dielo Nábožné výlevy – Kniha modlitebná, poučná, obradná a spevnícka od autora Dr. Andreja Radlinského vydaná v Budíne tlačou Martina Bagó v roku 1866. Andrej Ľudovít Radlinský bol rímskokatolícky kňaz, jazykovedec, doktor filozofie, pedagóg, redaktor, vydavateľ, náboženský spisovateľ, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Patril k najzaslúžilejším osobnostiam slovenského národného, náboženského a kultúrneho života 19. storočia. Po vysvätení za kňaza pôsobil ako kaplán aj na fare v Zlatých Moravciach v rokoch 1842 – 1843.

A. Radlinský bol mimoriadne publicisticky, vydavateľsky a literárne činný, napísal a vydal vyše 40 kníh. Z náboženského hľadiska je najhodnotnejšie dielo Nábožné výlevy. Prvýkrát vyšli v roku 1850 v Budíne v staroslovienčine, v roku 1954 už v štúrovskej slovenčine a ďalšie vydania knihy vyšli v spisovnej reči slovenskej, ktorá mala už svoju gramatiku. Po prvom vydaní roku 1850 vyšlo ďalších 14 vydaní a boli preložené do nemčiny a maďarčiny. Do týchto vydaní sa dostal už aj cirkevný spevník a až 98 textov piesní. V roku 1879 poručil vydavateľské právo tejto knihy Spolku sv. Vojtecha v Trnave, ktorý nepretržite funguje dodnes. Kniha sa tak dostala pred hlavný oltár našich chrámov aj do našich rodín.

Kniha modlitebná, poučná, obradná s jednotným cirkevným spevníkom pre katolíckeho kresťana bola určená pre široký ľud, na používanie v kostole aj doma. Je prekladom niektorých častí latinskej omšovej a obradovej knihy, kňazských úradných modlitieb a breviára. Takto chcel A. Radlinský oboznámiť náš ľud v jeho reči s krásnymi latinskými verejnými aj súkromnými modlitbami. Po dlhé desaťročia bola skutočnou encyklopédiou náboženských vedomostí. V nich si slovenskí katolíci dopĺňali základné náboženské vedomosti, prenikali do krás liturgie, posilňovali ducha modlitby, oduševňovali sa pri bohoslužbách spievaním chrámových piesní, poznávali cirkevné dejiny. Okrem náboženskej funkcie mala istý význam aj pre udržanie slovenského jazyka a zaslúžila sa aj o rozšírenie spisovnej slovenčiny v našom národe, rozdelenom na mnohé nárečia.

Posledné vydanie z roku 2010 vyšlo vo vydavateľstve Spolku sv. Vojtecha v Trnave v novom spracovaní podľa súčasných platných cirkevných dokumentov. Predstavuje jedinečné dielo v slovenskej náboženskej literatúre a obsahuje modlitby, preklad latinských liturgických textov, výklad častí sv. omše, vysvetlenie sviatostí, texty piesní, pobožností, liturgický kalendár či životopisy svätých. Obsahuje aj súhrn náuky Cirkvi o modlitbách, Božom slove, bohoslužbe, pobožnostiach, sviatkoch v cirkevnom roku, sviatostiach a sväteninách. Táto vzácna modlitebná kniha z 19. storočia je pre návštevníkov aj sprístupnená a vystavená v Múzeu v Zlatých Moravciach. 

Autorka: Dominika Juricová

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00