Kvíz našej lektorky

Čo je hlavnou úlohou lektora/lektorky v múzeu?

Správne! Nesprávne!

V ktorom národnom parku žije zubor hrivnatý?

Správne! Nesprávne!

Ako sa volá najväčší motýľ žijúci na území Slovenska?

Správne! Nesprávne!

Ktoré z uvedených zvierat nepatrí medzi obojživelníky?

Správne! Nesprávne!

Ktorú známu sošku venuše je možné vidieť v našom múzeu?

Správne! Nesprávne!

V ktorej dobe prišli na naše územie Kelti?

Správne! Nesprávne!

Kelti boli zruční remeselníci a svoje náramky okrem bronzu, vyrábali aj z:

Správne! Nesprávne!

Akú farbu má luxusná keramika pochádzajúca z rímskych provincíí, ktorú poznáme pod názvom terra sigillata?

Správne! Nesprávne!

Kde nosili slovanské ženy záušnice?

Správne! Nesprávne!

Čo sú faléry?

Správne! Nesprávne!

Späť na blog
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00