Kvíz o slimákoch

{„questions“:{„czt4u“:{„id“:“czt4u“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“1. \u010c\u00edm sa \u017eivia suchozemsk\u00e9 slim\u00e1ky?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„hffnr“:{„id“:“hffnr“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“a) \u017divo\u010d\u00ed\u0161nou potravou“},“usgh2″:{„id“:“usgh2″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“b) Plankt\u00f3nom“},“hvil3″:{„id“:“hvil3″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“c) Rastlinnou potravou“,“isCorrect“:“1″}}},“4u55c“:{„id“:“4u55c“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“2. Ktor\u00fd zo slim\u00e1kov \u017eije vo vode?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„wjjn3“:{„id“:“wjjn3″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“a) Slizniak karpatsk\u00fd“},“zz5m4″:{„id“:“zz5m4″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“b) Kot\u00fa\u013eka…

O Veľkej Morave

{„questions“:{„xsbal“:{„id“:“xsbal“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“1. V ktorom storo\u010d\u00ed vznikla Ve\u013ek\u00e1 Morava?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„oifdg“:{„id“:“oifdg“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“V deviatom“,“isCorrect“:“1″},“9e4c8″:{„id“:“9e4c8″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“V \u00f4smom“},“kgib1″:{„id“:“kgib1″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“V siedmom“}}},“cw8gd“:{„id“:“cw8gd“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“2. V ktorej z mo\u017enost\u00ed s\u00fa chronologicky spr\u00e1vne usporiadan\u00ed panovn\u00edci Ve\u013ekej…

Kvíz našej lektorky

Kvíz našej lektorky

{„questions“:{„hvq4c“:{„id“:“hvq4c“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“\u010co je hlavnou \u00falohou lektora\/lektorky v m\u00fazeu?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„g1u36“:{„id“:“g1u36″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Vedecko-v\u00fdskumn\u00e1 \u010dinnos\u0165 „},“9urxf“:{„id“:“9urxf“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Podanie v\u00fdkladu k v\u00fdstav\u00e1m a expoz\u00edci\u00e1m „,“isCorrect“:“1″},“o4r1v“:{„id“:“o4r1v“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Re\u0161taurovanie zbierkov\u00fdch predmetov“}}},“bz75v“:{„id“:“bz75v“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“V ktorom n\u00e1rodnom parku…

Kvíz o vtákoch

Kvíz o vtákoch

{„questions“:{„1dnir“:{„id“:“1dnir“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ktor\u00fd z uveden\u00fdch druhov je s\u0165ahovav\u00fd?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„l3rlt“:{„id“:“l3rlt“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Brhl\u00edk lesn\u00fd“},“axs09″:{„id“:“axs09″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Bocian biely“,“isCorrect“:“1″},“ynfth“:{„id“:“ynfth“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“S\u00fdkorka ve\u013ek\u00e1″}}},“i6vet“:{„id“:“i6vet“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Naj\u0165a\u017e\u0161\u00ed lietaj\u00faci vt\u00e1k u n\u00e1s je:“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„mus65“:{„id“:“mus65″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“labu\u0165 hrbozob\u00e1″},“szs60″:{„id“:“szs60″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“orol skaln\u00fd“},“77bgh“:{„id“:“77bgh“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“drop ve\u013ek\u00fd“,“isCorrect“:“1″}}},“eexp0″:{„id“:“eexp0″,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Hniezdny parazitizmus je typick\u00fd…

Kvíz nášho lektora

Kvíz nášho lektora

{„questions“:{„dfdfl“:{„id“:“dfdfl“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ako sa vol\u00e1 osoba, ktor\u00e1 sprev\u00e1dza n\u00e1v\u0161tevn\u00edkov v m\u00fazeu?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„7fppe“:{„id“:“7fppe“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Lektor“,“isCorrect“:“1″},“bmxtl“:{„id“:“bmxtl“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Komorn\u00edk“},“4ank4″:{„id“:“4ank4″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Spr\u00e1vca“},“0ruck“:{„id“:“0ruck“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Sprievodca“,“isCorrect“:“1″}}},“rs6hi“:{„id“:“rs6hi“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Odbor, v ktorom dozviete najviac o m\u00faze\u00e1ch, sa naz\u00fdva:“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„ki24t“:{„id“:“ki24t“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“geografia“},“i2q3a“:{„id“:“i2q3a“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“muzeol\u00f3gia“,“isCorrect“:“1″},“61vnw“:{„id“:“61vnw“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“medic\u00edna“}}},“gy9kd“:{„id“:“gy9kd“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“\u010co je obsid\u00ed\u00e1n?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„f9avg“:{„id“:“f9avg“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Sope\u010dn\u00e9 sklo“,“isCorrect“:“1″},“767z9″:{„id“:“767z9″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Dreven\u00e1…

Zoologický kvíz

Zoologický kvíz

{„questions“:{„izizw“:{„id“:“izizw“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ako sa u k\u00e1\u010dera ka\u010dice divej naz\u00fdvaj\u00fa stredn\u00e9 chvostov\u00e9 per\u00e1 sto\u010den\u00e9 nahor?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„olgld“:{„id“:“olgld“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Paletky“},“2czsw“:{„id“:“2czsw“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Kosieriky“,“isCorrect“:“1″},“69t42″:{„id“:“69t42″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Ku\u010dera“}}},“6xv7g“:{„id“:“6xv7g“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ktor\u00fd z uveden\u00fdch druhov nepatr\u00ed medzi lasicovit\u00e9 \u0161elmy“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„s0qwr“:{„id“:“s0qwr“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Nutria rie\u010dna“,“isCorrect“:“1″},“oum5g“:{„id“:“oum5g“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Lasica…

Archeologický kvíz

Archeologický kvíz

{„questions“:{„1gdkq“:{„id“:“1gdkq“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“\u010co je to paleolit?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„spino“:{„id“:“spino“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Doba bronzov\u00e1″},“otkei“:{„id“:“otkei“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Pravek“},“wxcnc“:{„id“:“wxcnc“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Star\u0161ia doba kamenn\u00e1″,“isCorrect“:“1″}}},“ntn3j“:{„id“:“ntn3j“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Kde sa na\u0161la tzv. moravianska venu\u0161a?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„vdljb“:{„id“:“vdljb“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“V Nitre“},“olxlj“:{„id“:“olxlj“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“V Moravanoch“,“isCorrect“:“1″},“uhjiw“:{„id“:“uhjiw“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“V Bratislave“}}},“af4t3″:{„id“:“af4t3″,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“\u010co zn\u00e1zor\u0148uje antropomorfn\u00e1 v\u00e1za?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„pzco3“:{„id“:“pzco3″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“\u010cloveka“,“isCorrect“:“1″},“k2hik“:{„id“:“k2hik“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Zviera“},“0mgcu“:{„id“:“0mgcu“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“V\u00e1zu“}}},“cllnh“:{„id“:“cllnh“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Kedy sa objavuje…

Historický kvíz

Historický kvíz

{„questions“:{„u36oy“:{„id“:“u36oy“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“\u010co je budo\u00e1r?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„su1jp“:{„id“:“su1jp“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Miestnos\u0165 pre d\u00e1mu“,“isCorrect“:“1″},“nhqx4″:{„id“:“nhqx4″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Sklad“},“922ej“:{„id“:“922ej“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Vstupn\u00e1 hala“}}},“7ylku“:{„id“:“7ylku“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ako sa naz\u00fdva umeleck\u00fd sloh, ktor\u00fd miloval kvety?“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„4tiyf“:{„id“:“4tiyf“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Romantizmus“},“p6fga“:{„id“:“p6fga“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Secesia“,“isCorrect“:“1″},“lbi28″:{„id“:“lbi28″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Gotika“}}},“buwo9″:{„id“:“buwo9″,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“S\u00fa\u010das\u0165ou v\u00fdzdoby klob\u00fakov neboli:“,“desc“:““,“hint“:““,“answers“:{„skp6u“:{„id“:“skp6u“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“p\u0161trosie per\u00e1, ihlice“},“w663i“:{„id“:“w663i“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“kvety, sie\u0165ky“},“hn02z“:{„id“:“hn02z“,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“man\u017eety“,“isCorrect“:“1″}}},“0hrn0″:{„id“:“0hrn0″,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ktor\u00e9 tvrdenie…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00