O Veľkej Morave

1. V ktorom storočí vznikla Veľká Morava?

Správne! Nesprávne!

2. V ktorej z možností sú chronologicky správne usporiadaní panovníci Veľkej Moravy?

Správne! Nesprávne!

3. Ktorá možnosť uvádza správne hierarchiu obyvateľov Veľkej Moravy?

Správne! Nesprávne!

4. Ako sa nazývali mužské nohavice?

Správne! Nesprávne!

5. Písmo, do ktorého prepisovali Cyril a Metod biblické texty nazývame

Správne! Nesprávne!

6. Hádaj kto som? Mám brata, ktorý so mnou prišiel na Moravu. Som filozofom a na obrazoch ma zobrazujú s knihou.

Správne! Nesprávne!

7. Cirkevná stavba s okrúhlym pôdorysom sa nazýva

Správne! Nesprávne!

8. Ktoré tvrdenie je nesprávne?

Správne! Nesprávne!

9. Ako sa nazýva ústredná časť opevneného hradiska?

Správne! Nesprávne!

10. Hádaj kto som. Píšu so mnou do voskových tabuliek.

Správne! Nesprávne!

11. Spôsob získavania medu z dutín stromov človekom sa nazýva

Správne! Nesprávne!

12. Sídlo veľmoža v podobe súboru obytných a hospodárskych budov, palisády a kostola sa nazýva

Správne! Nesprávne!

O Veľkej Morave
Späť na blog
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00