Zoologický kvíz

Ako sa u káčera kačice divej nazývajú stredné chvostové perá stočené nahor?

Správne! Nesprávne!

Ktorý z uvedených druhov nepatrí medzi lasicovité šelmy

Správne! Nesprávne!

Krovky chrobákov sú:

Správne! Nesprávne!

Medzi krkavcovité vtáky patrí:

Správne! Nesprávne!

Ktorý z uvedených druhov patrí k inváznym druhom?

Správne! Nesprávne!

Ktorá z týchto rýb žije v rýchlo tečúcich podhorských vodách?

Správne! Nesprávne!

Premena žubrienky na dospelú žabu sa nazýva?

Správne! Nesprávne!

Ktorý z týchto druhov obojživelníkov produkuje jed?

Správne! Nesprávne!

Medzi ryby nepatrí:

Správne! Nesprávne!

Medzi najvýznamnejších opeľovačov kvetov patria:

Správne! Nesprávne!

Späť na blog
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00