Večery s archeológiou v múzeu

Mikroskopické zvyšky rastlín a archeológia

Prednášajúci: Doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Termín: 16. marca 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Archeobotanici – archeológovia a botanici – vyhľadávajú a skúmajú zvyšky rastlín z archeologických nálezísk. Niektoré, napr. semená, orechy, drevá, uhlíky či vlákna je možné vidieť voľným okom, kým iné, napr. škrobové a peľové zrná, fytolity či jednobunkové riasy je vidno iba pod mikroskopom. Vyhodnotenie archeologických rastlinných zvyškov rozširuje poznatky o spôsoboch života ľudí v minulosti. Rekonštruuje najmä zmeny prírodného prostredia a výživy ľudí, čím odhaľuje ich dopad na vývoj ľudskej spoločnosti. Vo svojej prednáške Mária Hajnalová priblíži archeologické príbehy, ktoré pomohli napísať práve najdrobnejšie rastlinné mikrozvyšky.

Leták k prednáške na stiahnutie TU
Leták k cyklu prednášok na stiahnutie TU


Archeológia konfliktov

Prednášajúci: Doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Termín: 30. marca 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.


Zvieratá a ich význam pre človeka v stredoveku

Prednášajúci: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.
Termín: 13. apríla 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.


Počiatky Maďarov v Európe (nielen) z pohľadu archeológie

Prednášajúci: Doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Termín: 27. apríla 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.


Archeológia popravísk na Slovensku

Prednášajúci: PhDr. Daniel Bešina, PhD.
Termín: 11. mája 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.


Po stopách Germánov. Germánska osada v Beladiciach

Prednášajúci: PhDr. Daniel Bešina, PhD.
Termín: 25. mája 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.


Už sme absolvovali…

Najnovšie výsledky archeologického výskumu Oponického hradu

Prednášajúci: Doc. Mgr. Dominik Repka, PhD. / Mgr. Barbora Styková, PhD. / Mgr. Matej Styk, PhD.
Termín: 16. februára 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný

Oponický hrad je jedným z hradov, ktorý strážil cestu vedúcu stredným tokom rieky Nitra z Topoľčian smerom do Nitry. Týči sa nad rovnomennou obcou Oponice v okrese Topoľčany. Od roku 2015 tu Katedra archeológie FF UKF v Nitre realizuje systematický archeologický výskum. Ten priniesol množstvo dôležitých zistení týkajúcich sa podoby hradu, jeho premeny v čase a každodenného života jeho obyvateľov. K najvýznamnejším nálezom patrí torzo pece štvoruholníkového pôdorysu s rozmermi 245 x 305 cm. Pec bola tvorená nemurovaným kamenným podstavcom, na ktorom sa zachytili pozostatky po tehlovej klenbe. V okolí pece bolo nájdené veľké množstvo kompletne zachovaných či rekonštruovateľných glazovaných a neglazovaných kachlíc. Na niektorých exemplároch pritom bolo možné pozorovať stopy po nedokončení celého výrobného procesu. Doložené sú aj výpalom poškodené kusy, či surovina a odpad v podobe hrudiek hliny a odrezkov vzniknutých pri odtlačení kachlíc do formy (matrice). Práve jedna takáto hlinená forma bola objavená pri západnom okraji pece. Na základe týchto informácií možno predpokladať, že pec slúžila k vypaľovaniu kachlíc. Ide tak o prvý doklad tejto remeselnej činnosti zistený na stredovekých a ranonovovekých radoch.

Leták k prednáške na stiahnutie TU


Výskum na šachte Althandel. Doklad začiatkov parnej revolúcie v Európe.

Prednášajúci: Mgr. Matej Styk, PhD.
Termín: 2. marca 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Prednáška má za cieľ predstaviť výsledky archeologického výskumu jedinečného objektu – Potterovho atmosférického parného stroja, ktorý slúžil na odčerpávanie vody. Predstavená bude rekonštrukcia vývojových fáz výstavby strojovne, technická špecifikácia, existencia a postupný zánik objektu, ako aj  prehľad vývoja lokality od 18. do 19. storočia.

Archeologický výskum Katedry archeológie FF UKF v Nitre vychádzal z projektu Banského múzea, zastrešeného mestom Nová Baňa. Jeho cieľom bolo potvrdiť ústie šachty Althandel a zachytiť pôvodné umiestnenie atmosferického stroja slúžiaceho na odčerpávanie vody. Počas štyroch sezón boli kompletne odkryté zvyšky strojovne pri šachte Althandel v Novej Bani. Nimi sú kamenné základy strojovne s pozostatkami jej interiéru. Strojovňa mala rozmery základov 14,5 x 8 m a bola založená do svahovitého terénu. V rámci nej bolo objavené kúrenisko pozostávajúce z ústia vyloženého opracovanými blokmi, tehlového múru a kamennej obvodovej podlahy podopierajúcej prístupové drevené schodisko.

Existencia technickej pamiatky a miera jej zachovania predstavuje jedinečnú situáciu v priestore celej Európy.

Leták k prednáške na stiahnutie TU


Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00