Výstavy

Obrazy a výjavy z dejín Veľkej Moravy od akademickej maliarky Ľudmily Cvengrošovej a nitrianskeho rodáka, sochára Vojtecha Matušinca

Detail výstavy

Spomienky na minulosť, zrod jednej z prvých expozícií múzea, prezentačné a kultúrno-spoločenské aktivity Ponitrianskeho múzea v Nitre, bývalých pracovníkov...

Detail výstavy

Výstava venovaná 60. výročiu vzniku múzea

Detail výstavy

Čarovný svet bábkového divadla, tvorbu kostýmových dizajnérov a výsledky ich práce, ako aj osudy jednej zo zakladateľských osobností profesionálneho divadelníctva na Slovensku, poodhalí séria výstav pod názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle.

Detail výstavy

Druhá časť výstavy o svätcovi Jánovi Nepomuckom oboznamuje so životopisom svätca a jeho výtvarným stvárnením prostredníctvom tvorby minulých i súčasných umelcov.

Detail výstavy

Aj keď sa príroda prirodzene neustále dynamicky mení biotickými, či abiotickými vplyvmi, človek ju svojimi zásahmi pretvára azda najzásadnejšie. Tieto zásahy zanechali na prírode svoje stopy, preto sme sa rozhodli upozorniť na tieto zmeny výstavou.

Detail výstavy

História Trianonu a Versaillského mierového systému, vytvorenie zahraničného a domáceho odboja počas prvej svetovej vojny, vznik Československej republiky, ale aj zaujímavé momenty zo zákulisia mierových rokovaní sú zachytené v rámci aktuálnej výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Detail výstavy

Výstava umožní návštevníkom po dlhšej dobe uvidieť na vlastné oči originály vzácnych pozlátených plakiet a liateho bronzového zvona. Pamiatky patria k raritným objavom pochádzajúcim z hradiska Bojná I – Valy, archeologickej lokality známej medzi odborníkmi i laikmi v celej Európe.

Detail výstavy

Prvá výstava z cyklu Hrady v Nitrianskom regióne predstaví archeologické nálezy nájdené na Oponickom hrade. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Detail výstavy

Výstava fotografií nitrianskeho fotografa Milana Hlôšku

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií