Výstavy

Výstava približuje dianie v období strednej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku po zániku jednej z najvýznamnejších opevnených osád zo staršej doby bronzovej - lokality európskeho významu situovanej v Šuranoch, časť Nitriansky Hrádok, v polohe Zámeček, ktorá právom nadobudla pomenovanie „slovenská Trója."

Detail výstavy

Výstava, pripravená pri príležitosti 200. výročia narodenia významného štúrovského básnika Janka Kráľa, podáva stručný prehľad jeho osudov ako človeka, básnika a aktívneho účastníka revolučných rokov 1848/1849.

Detail výstavy

Výstava tradičných hudobných nástrojov

Detail výstavy

Výstava drevených betlehemov od slovenských tvorcov

Detail výstavy

Našli sme maskota. Výstava výtvarných prác detí základných škôl a študentov stredných škôl zapojených do súťaže Hľadáme maskota.

Detail výstavy

Život a dielo významnej osobnosti spätej s dejinami Múzea v Zlatých Moravciach a jeho zakladateľa PhDr. Štefana Rakovského

Detail výstavy

 Výstava predstavuje dejiny odievania, dobového textilu, odevných doplnkov či hygienických štandardov začiatku 20. storočia.

Detail výstavy

Pod našimi nohami. Tajný život bezstavovcov.

Detail výstavy

Výstava prináša informácie o poľovných revíroch nobility bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov 1800 - 1945, nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00