Výstavy

Výstava umožní návštevníkom po dlhšej dobe uvidieť na vlastné oči originály vzácnych pozlátených plakiet a liateho bronzového zvona. Pamiatky patria k raritným objavom pochádzajúcim z hradiska Bojná I – Valy, archeologickej lokality známej medzi odborníkmi i laikmi v celej Európe.

Detail výstavy

Prvá výstava z cyklu Hrady v Nitrianskom regióne predstaví archeologické nálezy nájdené na Oponickom hrade. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Detail výstavy

Výstava fotografií nitrianskeho fotografa Milana Hlôšku

Detail výstavy

Výstava drevených plastík ľudovoumeleckých rezbárov z okolia Nitry

Detail výstavy

Výstava prináša nové, doposiaľ menej známe informácie o poľovných revíroch nobility bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov 1800 - 1945, nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča.

Detail výstavy

Cieľom výstavy je popularizovať sakrálne pamiatky na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zameriava sa na prezentáciu reštaurátorských prác na vybraných pamiatkach lokalizovaných na území mesta a zbierkových predmetoch v Nitre, zobrazujúcich postavu sv. Jána Nepomuckého.

Detail výstavy

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska je výberom najvzácnejších, historicky a umelecky najhodnotnejších archeologických nálezov nevyčísliteľnej hodnoty, napriek tomu je len fragmentom hmotných pamiatok dokumentujúcich pestrú mozaiku života, schopností a slávy našich predkov.

Detail výstavy

Výstava má za úlohu vyvolať v návštevníkoch otázku, či majú voľne žijúce živočíchy v 21. storočí svoje miesto po boku ľudí a či dokážu spolunažívať v symbióze. Jedným z cieľov expozície je poukázať na fakt, že čoraz rýchlejšie dochádza k strate biodiverzity, ktorej čelia všetky krajiny sveta.

Detail výstavy

Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Detail výstavy

Spoločná autorská výstava troch slovenských umelcov vytvárajúcich miniatúrne kompozície vo vnútri fliaš v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00