Výstavy

Výsledky archeologického výskumu na hrade Hrušov z rokov 2013 až 2015

Detail výstavy

Český maliar, inšpirovaný dielami Pabla Picassa alebo Jozefa Ladu. Horbov uhol pohľadu je netradičný, s prvkami naivného umenia a láskavého humoru. Jeho obrazy často dopĺňajú objekty, ktoré zdanlivo do krajiny alebo prostredia nepatria - slnečník, lietadielko, šarkan, palička...

Detail výstavy

Interaktívna výstava Expedícia pravek umožňuje návštevníkom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú.

Detail výstavy

Obrazy a výjavy z dejín Veľkej Moravy od akademickej maliarky Ľudmily Cvengrošovej a nitrianskeho rodáka, sochára Vojtecha Matušinca

Detail výstavy

Spomienky na minulosť, zrod jednej z prvých expozícií múzea, prezentačné a kultúrno-spoločenské aktivity Ponitrianskeho múzea v Nitre, bývalých pracovníkov...

Detail výstavy

Výstava venovaná 60. výročiu vzniku múzea

Detail výstavy

Čarovný svet bábkového divadla, tvorbu kostýmových dizajnérov a výsledky ich práce, ako aj osudy jednej zo zakladateľských osobností profesionálneho divadelníctva na Slovensku, poodhalí séria výstav pod názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle.

Detail výstavy

Druhá časť výstavy o svätcovi Jánovi Nepomuckom oboznamuje so životopisom svätca a jeho výtvarným stvárnením prostredníctvom tvorby minulých i súčasných umelcov.

Detail výstavy

Aj keď sa príroda prirodzene neustále dynamicky mení biotickými, či abiotickými vplyvmi, človek ju svojimi zásahmi pretvára azda najzásadnejšie. Tieto zásahy zanechali na prírode svoje stopy, preto sme sa rozhodli upozorniť na tieto zmeny výstavou.

Detail výstavy

História Trianonu a Versaillského mierového systému, vytvorenie zahraničného a domáceho odboja počas prvej svetovej vojny, vznik Československej republiky, ale aj zaujímavé momenty zo zákulisia mierových rokovaní sú zachytené v rámci aktuálnej výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00