Čo máme nové pre školy?

Tím Ponitrianskeho múzea v Nitre pripravil pre školské a inak organizované kolektívy široké spektrum výchovno-vzdelávacích aktivít z odborov, ktoré sú prezentované v múzeu a svojim obsahom dotvárajú náplň vyučovacích predmetov základných i stredných škôl. Výchovno-vzdelávacie programy, prednášky a tvorivé dielne sú zväčša naviazané na aktuálne výstavy a expozície, ale návšteva výstav a expozícií nie je podmienkou! (Komplexný program pre školy na stiahnutie aj TU!)

Nech sa páči, naša ponuka:

ARCHEOLÓGIA (DEJEPIS, HISTÓRIA) – na stiahnutie TU

Po stopách praveku I. Doba kameňa│Po stopách praveku II. Doba bronzu – prednáška

Germáni a ich kultúra – prednáška

Výskum v Nitre na Školskej ulici v kontexte stredovekého osídlenia Nitry – prednáška


HISTÓRIA (DEJEPIS, HISTÓRIA) – na stiahnutie TU

Šaty robia človeka – Malá sonda do dejín odievania – prednáška

Z dejín odevnej kultúry v urbánnom prostredí Nitry | Ako sa obliekali dámy v Nitre na prelome 19. a 20. storočia – prednáška

Etuda o starej Nitre – tvorivá dielňa


PRÍRODNÉ VEDY (PRÍRODOPIS, BIOLÓGIA) – na stiahnutie TU

Pod našimi nohami výchovno-vzdelávací program

Zoo(lógia) s deťmi a pre deti – výchovno-vzdelávací program

Hmyz – Načo je nám taká háveď? – prednáška

Migranti zo severu – prednáška

Poľovníckym chodníčkom – prednáška

Odlej si svoj hmyz – tvorivá dielňa


INÉ (DEJEPIS, HISTÓRIA) – na stiahnutie TU

Na čo sú nám múzeá? – výchovno-vzdelávací program


Na program je potrebné sa vopred objednať.
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015,
mail: lektor@muzeumnitra.sk

Program pre školy sa koná v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova 1. Prednášky je možné po dohode s prednášajúcimi absolvovať aj na pôde školy.


Ďalšie prednášky pre stredné školy pripravujeme v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Termíny zaktualizujeme už čoskoro!

(Komplexný program pre školy na stiahnutie aj TU!)

Späť na blog

S nami po celý rok

S nami po celý rok

8.6.2023

Archeológia smrti

Archeológia smrti

6.6.2023 Čo nové sme pre vás pripravili? Pri príležitosti Európskeho dňa archeológie v piatok dňa 16. 6. 2023 organizujeme pre školy…

Historický knižničný fond

Historický knižničný fond

5.6.2023 Ponitrianske múzeum v Nitre spravuje vo svojom zbierkovom fonde takmer 40 starých vzácnych tlačí z konca 17. – 18. storočia a…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

16.5.2023 Pripravili sme pre vás cyklus prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mesta s bohatou históriou a jeho okolia.…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00