Čo máme nové pre školy?

Tím Ponitrianskeho múzea v Nitre pripravil pre školské a inak organizované kolektívy široké spektrum výchovno-vzdelávacích aktivít z odborov, ktoré sú prezentované v múzeu a svojim obsahom dotvárajú náplň vyučovacích predmetov základných i stredných škôl. Výchovno-vzdelávacie programy, prednášky a tvorivé dielne sú zväčša naviazané na aktuálne výstavy a expozície, ale návšteva výstav a expozícií nie je podmienkou! (Komplexný program pre školy na stiahnutie aj TU!)

Nech sa páči, naša ponuka:

ARCHEOLÓGIA (DEJEPIS, HISTÓRIA) – na stiahnutie TU

Po stopách praveku I. Doba kameňa│Po stopách praveku II. Doba bronzu – prednáška

Germáni a ich kultúra – prednáška

Výskum v Nitre na Školskej ulici v kontexte stredovekého osídlenia Nitry – prednáška


HISTÓRIA (DEJEPIS, HISTÓRIA) – na stiahnutie TU

Šaty robia človeka – Malá sonda do dejín odievania – prednáška

Z dejín odevnej kultúry v urbánnom prostredí Nitry | Ako sa obliekali dámy v Nitre na prelome 19. a 20. storočia – prednáška

Etuda o starej Nitre – tvorivá dielňa


PRÍRODNÉ VEDY (PRÍRODOPIS, BIOLÓGIA) – na stiahnutie TU

Pod našimi nohami výchovno-vzdelávací program

Zoo(lógia) s deťmi a pre deti – výchovno-vzdelávací program

Hmyz – Načo je nám taká háveď? – prednáška

Migranti zo severu – prednáška

Poľovníckym chodníčkom – prednáška

Odlej si svoj hmyz – tvorivá dielňa


INÉ (DEJEPIS, HISTÓRIA) – na stiahnutie TU

Na čo sú nám múzeá? – výchovno-vzdelávací program


Na program je potrebné sa vopred objednať.
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015,
mail: lektor@muzeumnitra.sk

Program pre školy sa koná v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova 1. Prednášky je možné po dohode s prednášajúcimi absolvovať aj na pôde školy.


Ďalšie prednášky pre stredné školy pripravujeme v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Termíny zaktualizujeme už čoskoro!

(Komplexný program pre školy na stiahnutie aj TU!)

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00