14. 7. 2023 - 4. 10. 2023
Nitra


Autorka: RNDr. Monika Gálffyová
Kurátorka: Ing. Hana Husárová, PhD.

Ešte pred 50 – 60 rokmi bol syseľ pasienkový, známy aj ako syseľ obyčajný, považovaný za škodcu poľnohospodárskych plodín. Intenzívna chemizácia pôdy a prechod k veľkoplošnému poľnohospodárskemu spôsobu obhospodarovania krajiny však zapríčinili jeho postupné hynutie, až kým sa syseľ ocitol v kategórii ohrozených druhov. V tzv. Červenom zozname ohrozených živočíchov IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) je syseľ zaradený do kategórie zraniteľný druh. Patrí medzi chránené druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia.

Ďalšou z interaktívnych výstav z oblasti prírodných vied, inštalovaných v Ponitrianskom múzeu v Nitre, je výstava S Y S E Ľ , vďaka ktorej má návštevník možnosť spoznať tieto malé spoločenské tvory a aj vlastným pričinením prispieť k tomu, aby sa im darilo a ostali s nami. Výstava prostredníctvom názornej infografiky i 3-D kompozície syslieho tunela definuje oblasti jeho výskytu, spôsob obživy a rozmnožovania, aktivity a správania, prípravy na zimu a hybernáciu, jeho vzťah k človeku a opatrenia na ochranu sysľov.

Interaktívna výstava je dostupná v termíne od 14. júla do 4. októbra 2023 v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Partnerom výstavy je Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Výstava vznikla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj. Mediálnym partnerom výstavy je Nitraden.sk

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

   Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

   8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
  • Čo sa skrýva pod šatami

   Čo sa skrýva pod šatami

   31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
  • Syseľ

   Syseľ

   14. 7. 2023 - 4. 10. 2023 | Nitra
  • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

   Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

   7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
  • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

   Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

   9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
  • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

   10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

   10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
  • Nadštandardné šperky

   Nadštandardné šperky

   21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
  • V hniezde | Život vtákov

   V hniezde | Život vtákov

   1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
  • Pod našimi nohami

   Pod našimi nohami

   5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00