14. 7. 2023 - 28. 2. 2024
Nitra


Autorka: RNDr. Monika Gálffyová
Kurátorka: Ing. Hana Husárová, PhD.

Ešte pred 50 – 60 rokmi bol syseľ pasienkový, známy aj ako syseľ obyčajný, považovaný za škodcu poľnohospodárskych plodín. Intenzívna chemizácia pôdy a prechod k veľkoplošnému poľnohospodárskemu spôsobu obhospodarovania krajiny však zapríčinili jeho postupné hynutie, až kým sa syseľ ocitol v kategórii ohrozených druhov. V tzv. Červenom zozname ohrozených živočíchov IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) je syseľ zaradený do kategórie zraniteľný druh. Patrí medzi chránené druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia.

Ďalšou z interaktívnych výstav z oblasti prírodných vied, inštalovaných v Ponitrianskom múzeu v Nitre, je výstava S Y S E Ľ , vďaka ktorej má návštevník možnosť spoznať tieto malé spoločenské tvory a aj vlastným pričinením prispieť k tomu, aby sa im darilo a ostali s nami. Výstava prostredníctvom názornej infografiky i 3-D kompozície syslieho tunela definuje oblasti jeho výskytu, spôsob obživy a rozmnožovania, aktivity a správania, prípravy na zimu a hybernáciu, jeho vzťah k človeku a opatrenia na ochranu sysľov.

Interaktívna výstava je dostupná v termíne od 14. júla do 15. januára 2024 v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Partnerom výstavy je Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Výstava vznikla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj. Mediálnym partnerom výstavy je Nitraden.sk

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Tajomstvá depozitára

   Tajomstvá depozitára

   | Nitra
  • Medzi životom a smrťou

   Medzi životom a smrťou

   27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
  • Trnava a okolie v dobe rímskej

   Trnava a okolie v dobe rímskej

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna

   Nevesta bola krásna

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00