Ponitrianske múzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


3. 7. – 2. 8. 2020 Nitra a Sv. Metod na poštových známkach

11. 5. – 20. 11. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.


20.6. – 18. 7. 2020 Krásne Slovensko
Výstava približne 40 fotografií zachytávajúcich pocity a dojmy členov Klubu fotografov
Terra Wag pri KS Večierka z potuliek na Slovensku ponúka nezabudnuteľný pohľad na
rôzne historické budovy (hrady, zámky), parky, prírodné krásy ale aj modernu
Slovenska. Výnimku tvorí jediná fotografia, ktorá je z roku 1968 zobrazujúca starý most v Šali.


Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:

3.7. – 2.8.2020 Nitra a Sv. Metod na poštových známkach
Výstava filatelistických exponátov a publikácií pri príležitosti Pribinových a Cyrilo-metodských slávností – Nitra, milá Nitra. Filatelistické exponáty MVDr. Milana Šajgalíka.
Pútavým spôsobom priblížia Nitru ako sídlo prvého známeho vládcu našich predkov, prvého kresťanského chrámu v stredovýchodnej Európe a prvé sídlo biskupstva už za života sv. Metoda.

Vernisáž 3.7.2020 o 17.00 hod.
Program:
- Otvorenie
- Slovenská pošta, POFIS: Ako sa rodila najnovšia známka Sv. Metod, panónsky a veľkomoravský arcibiskup.
- Historické prvenstvá Nitry – filatelistické exponáty Milana Šajgalíka
- Uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky
- Tvorivá dielňa: Nakresli si svoju známku
- Videoprezentácia: Cesta najstaršími dejinami Nitry na krídlach poštových známok


1.7. – 30.7.2020 Sv. Ján Nepomucký. Stopy minulosti v Nitrianskom kraji I. etapa.

1.10. – 29.11.2020 Fľaše trpezlivosti
Rôzne motívy z banského prostredia, remesiel, vinárstva, sakrálnej tematiky a pod. vložených do sklenených fliaš od autorov Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny Ledényiovej. Výstavu pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani.

14.11.2020 Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre rodiny s deťmi
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- vstup voľný

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :


„Škola v múzeu“ – vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január - jún 2020, 9.30 - 15.30 hod.


Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2020


Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach


Kalendárium:

11. 5. – 20. 11. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.

14.11.2020 Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre rodiny s deťmi
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- vstup voľný

Výchovno-vzdelávacie programy :

13.8.2020 Dožinky v múzeu – VII. ročník
Začiatok: 17.00 hod.

VII. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podľa tradícií. Atmosféru dotvorí SSk Zlatomoravčianka
spievaním dožinkových piesní. Nebude chýbať ani ochutnávka makových periek a šúľancov.

17.9.2020 „Retro večer v múzeu“
Začiatok: 16.00 hod.

Spomienky na nedávnu minulosť s hosťami z oblasti zdravotníctva a kultúry.

7.10.2020 „Chlapci rukujú“
Začiatok: 16.00 hod.

Pásmo ľudových zvykov a tradícií pri odchode mladých chlapcov (brancov) na Základnú vojenskä službu.

15.11.2020 „Páračky v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 16.00 hod.

Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto
tradícii a spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami,
ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.

17.12.2020 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
štedrovečerného stolovania v minulosti. Súčasťou bude tvorivá dielňa,
v ktorej si bude môcť vyrobiť každý anjela, alebo svietnik.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

20.6. – 18. 7. 2020 Krásne Slovensko
Výstava približne 40 fotografií zachytávajúcich pocity a dojmy členov Klubu fotografov
Terra Wag pri KS Večierka z potuliek na Slovensku ponúka nezabudnuteľný pohľad na
rôzne historické budovy (hrady, zámky), parky, prírodné krásy ale aj modernu
Slovenska. Výnimku tvorí jediná fotografia, ktorá je z roku 1968 zobrazujúca starý most v Šali.

14.11.2020 Noc múzeí
Program:
14.00 – 22.00 hod.

- prehliadka expozície a výstavy
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu