Zapájame sa do DEKD

Čo je DEKD?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Cieľom podujatia je okrem iného zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy. Daný cieľ je možné dosiahnuť napr. organizáciou seminárov, prednášok či výstav. Spoločnou celoeurópskou témou ročníka 2022 je Udržateľnosť v pamiatkach.

Ponitrianske múzeum v Nitre a Múzeum v Zlatých Moravciach sa do tohtoročných DEKD zapájajú nasledovnými aktivitami:

4. 8. 2022 – 26. 10. 2022 Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom – výstava
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

9. 9. 2022 Dozviete sa o lese…  – edukačný interaktívny program
Poznávanie a vzdelávanie o lese formou lesnej školy v spolupráci s LESY Slovenskej republiky, š. p., sprievodný program výstavy Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach a mestský park v Zlatých Moravciach

14. 9. 2022 Nitra a jej kultúrne dedičstvo – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: PhDr. Ferdinand Vrábel
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

22. 9. 2022 Premeny Dolného mesta v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: Mgr. Richard Pročka, PhD.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

Srdečne pozývame!

Späť na blog

Oživená hlina

Oživená hlina

7.11.2022 Praveké umenie je spojené s lovecko-magickými a kultovými zvykmi aj nevyhnutnou snahou o udržanie života a rozmnoženie rodu. Doklady formovania hliny výnimočne nachádzame už u…

Najstarší slovenský literárny časopis

Najstarší slovenský literárny časopis

13.10.2022 Okrem kníh sa v knižničnom fonde Ponitrianskeho múzea v Nitre nachádza aj veľké množstvo odborných periodík. Jedným z najstarších a…

Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

12.10.2022 Jednou z dvoch tém prednášok organizovaných v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je ohrozenie a…

Komunálny odpad v otázkach a odpovediach │Prednáška pre školy

Komunálny odpad v otázkach a odpovediach │Prednáška pre školy

11.10.2022 V spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre sme pripravili pre žiakov 2. stupňa základných škôl a…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií