Zapájame sa do DEKD

Čo je DEKD?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Cieľom podujatia je okrem iného zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy. Daný cieľ je možné dosiahnuť napr. organizáciou seminárov, prednášok či výstav. Spoločnou celoeurópskou témou ročníka 2022 je Udržateľnosť v pamiatkach.

Ponitrianske múzeum v Nitre a Múzeum v Zlatých Moravciach sa do tohtoročných DEKD zapájajú nasledovnými aktivitami:

4. 8. 2022 – 26. 10. 2022 Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom – výstava
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

9. 9. 2022 Dozviete sa o lese…  – edukačný interaktívny program
Poznávanie a vzdelávanie o lese formou lesnej školy v spolupráci s LESY Slovenskej republiky, š. p., sprievodný program výstavy Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach a mestský park v Zlatých Moravciach

14. 9. 2022 Nitra a jej kultúrne dedičstvo – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: PhDr. Ferdinand Vrábel
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

22. 9. 2022 Premeny Dolného mesta v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: Mgr. Richard Pročka, PhD.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

Srdečne pozývame!

Späť na blog

Zaktualizovaný kalendár Večerov s archeológiou v múzeu

Zaktualizovaný kalendár Večerov s archeológiou v múzeu

15.3.2023 Oznamujeme malú zmenu v kalendári Večerov s archeológiou v múzeu – prednáška plánovaná na 13. 4. 2023 sa vymení s…

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

6.3.2023 Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre  História a súčasnosť Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre patrí medzi špeciálne múzejné knižnice na Slovensku.…

Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

1.3.2023 V dňoch 22. až 23. marca 2023 v Ponitrianskom múzeu v Nitre pripravujeme vzdelávací interaktívny program Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia,…

Večery s archeológiou v múzeu

Večery s archeológiou v múzeu

8.2.2023 Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Katedrou archeológie FF UKF v Nitre pokračuje v edukačnom, popularizačnom prednáškovom koncepte určenom Nitranom, tentokrát na tému ARCHEOLÓGIA. Cyklus prednášok Večery…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00