Zapájame sa do DEKD

Čo je DEKD?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Cieľom podujatia je okrem iného zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy. Daný cieľ je možné dosiahnuť napr. organizáciou seminárov, prednášok či výstav. Spoločnou celoeurópskou témou ročníka 2022 je Udržateľnosť v pamiatkach.

Ponitrianske múzeum v Nitre a Múzeum v Zlatých Moravciach sa do tohtoročných DEKD zapájajú nasledovnými aktivitami:

4. 8. 2022 – 26. 10. 2022 Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom – výstava
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

9. 9. 2022 Dozviete sa o lese…  – edukačný interaktívny program
Poznávanie a vzdelávanie o lese formou lesnej školy v spolupráci s LESY Slovenskej republiky, š. p., sprievodný program výstavy Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach a mestský park v Zlatých Moravciach

14. 9. 2022 Nitra a jej kultúrne dedičstvo – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: PhDr. Ferdinand Vrábel
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

22. 9. 2022 Premeny Dolného mesta v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: Mgr. Richard Pročka, PhD.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

Srdečne pozývame!

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00