Zapájame sa do DEKD

Čo je DEKD?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Cieľom podujatia je okrem iného zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy. Daný cieľ je možné dosiahnuť napr. organizáciou seminárov, prednášok či výstav. Spoločnou celoeurópskou témou ročníka 2022 je Udržateľnosť v pamiatkach.

Ponitrianske múzeum v Nitre a Múzeum v Zlatých Moravciach sa do tohtoročných DEKD zapájajú nasledovnými aktivitami:

4. 8. 2022 – 26. 10. 2022 Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom – výstava
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

9. 9. 2022 Dozviete sa o lese…  – edukačný interaktívny program
Poznávanie a vzdelávanie o lese formou lesnej školy v spolupráci s LESY Slovenskej republiky, š. p., sprievodný program výstavy Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom.
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach a mestský park v Zlatých Moravciach

14. 9. 2022 Nitra a jej kultúrne dedičstvo – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: PhDr. Ferdinand Vrábel
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

22. 9. 2022 Premeny Dolného mesta v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí – prednáška o 17:00 hod.
Prednášajúci: Mgr. Richard Pročka, PhD.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana

Srdečne pozývame!

Späť na blog

Konferencia Učenie pre budúcnosť?

Konferencia Učenie pre budúcnosť?

Chcete zistiť, ako sa klimatické dopady prejavujú vo vašom okolí a čo s tým môžeme urobiť? Chcete zistiť, ako konkrétne…

Jesenný cyklus prednášok štartuje 12. októbra

Jesenný cyklus prednášok štartuje 12. októbra

Jeseň 2023 v Ponitrianskom múzeu v Nitre bude patriť histórii. Cyklus prednášok Nitranom (nielen) o Nitre II. nadväzuje na minuloročný cyklus, ktorý bol…

Zbieraj pečiatky a vyhraj!

Zbieraj pečiatky a vyhraj!

Pre školské kolektívy sme pripravili súťaž pri príležitosti uvedenia maskota múzea do života! Ako to funguje? V priebehu školského roka…

Po stopách slimáka Kamila

Po stopách slimáka Kamila

21. 9. 2023 KTO JE SLIMÁK KAMIL?Slimák Kamil je nový člen kolektívu Ponitrianskeho múzea v Nitre. Od septembra bude detských…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00